Informacja o naborze na stanowisko psychologa

Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Lubaczowie ogłasza nabór na stanowisko psychologa. Szczegółowe informacje dla kandydatów udzielane są w sekretariacie w godz. 7.00 – 15.00 (tel. 16 6329360).

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na m-c grudzień 2020 w gr III

1.Zapoznanie dzieci z urządzeniami domowymi oraz bezpiecznym posługiwaniem się nimi. 2.Przyblizenie tradycji świątecznych Bożego Narodzenia. 3.Poznawanie zimowej przyrody, inicjowanie zabaw badawczych i eksperymentowanie. 4. Uświadomienie potrzeby dostosowania ubioru do warunków charakterystycznych dla danej pory roku. 5. Zachęcanie do odgrywania scenek dramowych. 6. Zachęcanie do radosnego muzykowania i śpiewania piosenek z uwzględnieniem rytmu, tempa, wysokości dźwięku. […]

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc Listopad w gr III 5 -latki

1.Wdrazanie do przestrzegania reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (w zabawach i sytuacjach zadaniowych) 2.Rozwijanie poczucia dumy z przynależności do lokalnej społeczności i do narodu poprzez rozbudzanie zainteresowania własną miejscowością i krajem. 3. Nabywanie umiejętności obserwowania zjawisk przyrodniczych , wyciągania i formułowania wniosków. 4.Zapoznawanie z wizerunkiem i sposobem życia zwierząt leśnych i domowych Zachęcanie do opiekowania […]

Więcej o: Przedszkolaki pomagają!

Przedszkolaki pomagają!

Zapraszamy rodziców i dzieci do przyłączenia się do akcji, które odbywają się w naszym przedszkolu: ,,Zbiórka karmy dla bezdomnych psów i kotów” z terenu powiatu lubaczowskiego – pod opieką fundacji Równi Wobec Życia ,,Wystarczy chcieć” – karmę mokrą i suchą zbieramy do 20 listopada. ,,Góra grosza” – akcja ta wspiera dzieci, które nie wychowują się […]