Informacja o naborze na stanowisko psychologa

Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Lubaczowie ogłasza nabór na stanowisko psychologa. Szczegółowe informacje dla kandydatów udzielane są w sekretariacie w godz. 7.00 – 15.00 (tel. 16 6329360).

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na m-c grudzień 2020 w gr III

1.Zapoznanie dzieci z urządzeniami domowymi oraz bezpiecznym posługiwaniem się nimi. 2.Przyblizenie tradycji świątecznych Bożego Narodzenia. 3.Poznawanie zimowej przyrody, inicjowanie zabaw badawczych i eksperymentowanie. 4. Uświadomienie potrzeby dostosowania ubioru do warunków charakterystycznych dla danej pory roku. 5. Zachęcanie do odgrywania scenek dramowych. 6. Zachęcanie do radosnego muzykowania i śpiewania piosenek z uwzględnieniem rytmu, tempa, wysokości dźwięku. […]

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc Listopad w gr III 5 -latki

1.Wdrazanie do przestrzegania reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (w zabawach i sytuacjach zadaniowych) 2.Rozwijanie poczucia dumy z przynależności do lokalnej społeczności i do narodu poprzez rozbudzanie zainteresowania własną miejscowością i krajem. 3. Nabywanie umiejętności obserwowania zjawisk przyrodniczych , wyciągania i formułowania wniosków. 4.Zapoznawanie z wizerunkiem i sposobem życia zwierząt leśnych i domowych Zachęcanie do opiekowania […]

Więcej o: Przedszkolaki pomagają!

Przedszkolaki pomagają!

Zapraszamy rodziców i dzieci do przyłączenia się do akcji, które odbywają się w naszym przedszkolu: ,,Zbiórka karmy dla bezdomnych psów i kotów” z terenu powiatu lubaczowskiego – pod opieką fundacji Równi Wobec Życia ,,Wystarczy chcieć” – karmę mokrą i suchą zbieramy do 20 listopada. ,,Góra grosza” – akcja ta wspiera dzieci, które nie wychowują się […]

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc październik 2020 r. gr. V – Chochliki (4,5,6 – latki)

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze: Kształto­wanie umiejętności słuchania i budowania wypowiedzi poprawnej gramatycznie; posługiwanie się wszystkimi częściami mowy; kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, rozwijanie wrażliwości słuchowej; Zapoznanie z literami m, M, l, L, t, T, i, I; wskazywanie liter wśród innych, czytanie w izolacji, w prostych sylabach, wyrazach, czytanie prostych tekstów słowno-obrazkowych. […]

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc wrzesień 2020 r. gr. V – Chochliki (4,5,6 – latki)

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze: Poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach. Nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych. Posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała: […]