Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na m-c wrzesień 2020 gr. III – 5 latki

1. Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu. 2. Integrowanie się z grupa rówieśniczą. 3. Wdrażanie do zgodnej zabawy w małych grupach , dzielenie się zabawkami , równe traktowanie wszystkich kolegów. 4. Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu, jako warunku zdrowia i odporności. 5. Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze […]

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na m-c wrzesień 2020 w gr. I – 3 latki

Kształtowanie umiejętności wspólnej zabawy. Integrowanie się z grupą rówieśniczą. Doskonalenie czynności samoobsługowych w zakresie spożywania posiłków oraz ubierania się. Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa – ostrożne zachowanie się w zabawie, nie wyrządzanie szkody sobie i innym. Zachęcanie do uczestnictwa w śpiewie i zabawach grupowych. Rozróżnianie i nazywanie spożywanych owoców – jabłko, gruszka, śliwka, poznawanie […]

Wyprawka 3 latka w roku szkolnym 2020/2021:

Papier toaletowy – 4 szt. we wrześniu, 4 szt. w marcu  Blok techniczny -1 szt. Blok kolorowy techniczny- 1 szt. Kredki woskowe grube – 1 op. Kredki ołówkowe (Bambino) -1 op. Plastelina – 1 szt. Klej w sztyfcie- 2 szt.(dobre gatunkowo). Chusteczki higieniczne ( w pudełku) – 2 op. Papierowa teczka na prace- 1 szt. […]

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na m-c czerwiec 2020 w gr. II Smyki

1.Poszerzanie wiadomości na temat życia ludzi w innych krajach, warunków życia i zwyczajów. 2. Określanie charakterystycznych cech lata np. długie dni, wyższa temperatura; poznawanie zjawisk atmosferycznych występujących o tej porze roku np. burzy, tęczy. 3.Uświadomienie zasad bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas letniego wypoczynku oraz poznanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych. 4. Rozpoznawanie i nazywanie […]

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na m-c czerwiec 2020 w gr IV

Poznawanie świata – nazywanie ludzi różnych ras, określanie miejsca ich zamieszkania, warunków klimatycznych, w jakich żyją; Dostrzeganie swojej niepowtarzalności, a także niepowtarzalności innych, szanowanie jej; Uświadamianie korzyści dla organizmu wynikających z ćwiczeń gimnastycznych, zabaw ruchowych; Zachęcanie do aktywności ruchowej i uprawiania sportu; Uświadamianie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów; Poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu; Rozwijanie intuicji geometrycznej […]