Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na m-c październik gr IV

1.Orgnizowanie  spacerów i zabaw w celu zapewnienia dzieciom stałego kontaktu z przyrodą w różnych porach roku. 2.Uświadomienie dzieciom pewnych norm i zasad postępowania , które powinien znać przedszkolak . 3. Wielozmysłowe rozpoznawanie niektórych darów jesieni, poznanie ich zastosowania. 4. Utrwalenie informacji dotyczących zmian zachodzących jesienią w przyrodzie. 5. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i […]

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na m-c wrzesień 2021 w gr IV (6latki)

1.Ustalanie kodeksu grupy i wdrażanie do jego przestrzegania. 2.Rozpoznawanie emocji; radość, smutek, złość, – opisywanie własnych emocji. 3. Dokonywanie analizy sylabowej prostych wyrazów ( jedno, dwu, trzy, czterosylabowych) sylabowych). 4. Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego. 5.Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe, numerów alarmowych do tych instytucji.  6.Wskazywanie położenia przedmiotu stosując określenia ( […]

Wyprawka 4- latka na rok szkolny 2021/2022

Ołówek – 2szt. Nożyczki Kredki ołówkowe Bambino + temperówka Kartki ksero kolorowe – 20 szt. (5 niebieskich, 5 czerwonych, 5 zielonych, 5 żółtych) Blok techniczny kolorowy A4 – 1 szt. Blok techniczny A4 – 1 szt. Plastelina Pędzelek do farb  Klej w sztyfcie – 2 szt. Teczka A4 na rysunki Ryza białego papieru A4 Kolorowanka – […]

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na m-c czerwiec w gr. III

1.Poznanie zwyczaju obchodzenia Dnia Dziecka-dzielenie się własnymi wrażeniami i pragnieniami. 2. Poznawanie pogody i zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla lata. 3.Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie latem. 4. Poznanie wybranych regionów Polski 5.Zwracanie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wakacyjnych wyjazdów. 6.Liczenie w możliwie szerokim zakresie , dzielenie rzeczy na grupy wg. określonej cechy. 7.Rozbudzenie zainteresowań badawczych […]

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na m-c czerwiec 2021 w gr. II ,,Smyki”

Kształtowanie prawidłowych postaw społecznych, rozumienie charakteru kontaktu społecznego, jakim jest przyjaźń. Kształtowanie pozytywnej postawy wobec osób niepełnosprawnych. Poznanie nazwy pierwszego letniego miesiąca. Rozwijanie mowy komunikatywnej, zachęcanie do uważnego słuchania siebie nawzajem. Wdrażanie do zgodnej współpracy i zastosowania zasad fair play podczas zabaw. Uwrażliwienie na piękno różnych krajobrazów Polski. Wdrażanie do odpowiedzialnego zachowania się podczas odpoczynku […]