Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na m-c kwiecień 2021 gr III

Poszerzanie wiadomości na temat tradycji Świąt Wielkanocnych. Zdobywanie wiedzy na temat wsi i zwierząt hodowlanych ( uświadomienie potrzeby hodowania zwierząt, wskazanie jakie korzyści przynosi to człowiekowi ) Wprowadzenie pojęcia „szacunek” odnoszącego się do osób, przedmiotów, zwierząt, miejsc uznawanych za ważne. Uświadamianie znaczenia właściwego zachowania się w różnych codziennych sytuacjach. Rozwijanie poczucia przynależności narodowej – symbole […]

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na m-c kwiecień 2021 w gr I ,,Skrzaty”

Poznawanie dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi. Wyjaśnianie znaczenia hodowli zwierząt dla ludzi. Zapoznanie dzieci z zasadami dbania o środowisko wokół nas . Wdrażanie dzieci do dbania o przyrodę, ochronę roślin. Uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu, rytmiczne poruszanie się przy muzyce. Poznawanie swojej miejscowości, […]

Więcej o: Zajęcia z dogoterapii

Zajęcia z dogoterapii

W naszym przedszkolu odbyły się zajęcia z dogoterapii z udziałem psa terapeutycznego rasy golden retriver, których celem jest kształtowanie pozytywnych emocji dziecka w kontakcie z psem . Przedszkolaki uczyły się także prawidłowego zachowania się wobec czworonoga, a niektóre przełamywały lęk przed zwierzętami. Obecność psa na zajęciach wyzwoliła w dzieciach spontaniczną radość.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na m-c marzec 2021 w gr. I

Zapoznanie z pracą krawcowej; zwrócenie uwagi na przybory potrzebne jej do pracy. Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania; wypowiadanie się na określony temat. Zapoznanie z charakterystycznymi oznakami wiosny. Zwrócenie uwagi na kaprysy marcowej pogody; zapoznanie z przysłowiem ludowym W marcu jak w garcu. Poznanie nazw wybranych ptaków powracających do nas wiosną z ciepłych krajów. Zapoznanie ze zwyczajami […]

Zamierzenia dydaktyczno wychowawcze na m-c marzec 2021 w gr. III

1. Kształtowanie wartości  jaką jest dążenie do wiedzy, poznanie najważniejszych dla ludzkości wynalazków. 2. Określanie pogody i zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla wczesnej wiosny. 3. Prowadzenie obserwacji roślin w ogrodzie przedszkolnym i w kąciku przyrody czasie kiełkowania , pojawiania się pąków i liści. 4. Próby samodzielnego wykonywania prostych doświadczeń i  wnioskowania. 5. Kodowanie i dekodowanie informacji. […]