Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na m-c maj 2022 w gr. II ,,Smyki”

  1. Poznawanie wyglądu różnych książek, zwracanie uwagi na różnice w ich wyglądzie.
  2. Budzenie szacunku i przywiązania do symboli narodowych.
  3. Kształtowanie postawy patriotycznej w kontekście tożsamości narodowej.
  4. Poznawanie roli i wartości rodziny, ukazanie znaczenia bycia w rodzinie.
  5. Poznawanie roli poszczególnych członków rodziny, wzmacnianie więzi rodzinnych.
  6. Doskonalenie umiejętności przeliczania na konkretach.
  7. Poznawanie nazw wybranych kwiatów, obserwowanie przyrody w najbliższym otoczeniu.

Wiersz m-ca:

,,Moja rodzina’’ B. Szelągowska
Piękny uśmiech, dobre serce;
wszystko umie zrobić sama.
Kocha mnie najbardziej w świecie.
To jest właśnie moja mama!

Zawsze chętnie mi pomagasz,
kiedy jesteś obok tato.
z tobą czuję się bezpiecznie.
kocham cię właśnie za to.


Dom to miejsce wyjątkowe.
może być na końcu świata!
Najważniejsza jest rodzina,
czyli mama ja i tata!

Piosenka m-ca:
,,Moja wesoła rodzinka” sł. S. Kraszewski, muz. T. Strąk

My rodzinę dobrą mamy,
zawsze razem się trzymamy!
I choć czasem czas nas goni,
My jak palce jednej dłoni!

Mama, tata, siostra, brat
I ja – to mój mały świat!
Dużo słońca, czasem grad –
To wesoły jest mój świat!

Mama zawsze kocha czule,
ja do mamy się przytulę,
w bólu, żalu i rozterce,
bo mam mama wielkie serce!

Mama, tata, siostra, brat
I ja – to mój mały świat!
Dużo słońca, czasem grad –
To wesoły jest mój świat!

Z tatą świetne są zabawy,
z nim świat robi się ciekawy!
Tata ma pomysłów wiele,
jest najlepszym przyjacielem!

Mama, tata, siostra, brat
I ja – to mój mały świat!
Dużo słońca, czasem grad –
To wesoły jest mój świat!

Gdy napsocę i nabroję,
stoję w kącie, bo się boję!
Tata skarci, pożałuje,
a mamusia pocałuje!

Mama, tata, siostra, brat
I ja – to mój mały świat!
Dużo słońca, czasem grad –
To wesoły jest mój świat!

Kiedy nie mam taty, mamy,
wszyscy sobie pomagamy!
I choć sprzątać nie ma komu,
jest wesoło w naszym domu!

Mama, tata, siostra, brat
I ja – to mój mały świat!
Dużo słońca, czasem grad –
To wesoły jest mój świat!