Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc maj 2022 r. w grupie IV „Łowcy przygód”

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze: Rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia dotyczące wartości: wiedza, rodzina oraz środowiska społecznego dziecka, np. księgarnia, biblioteka, antykwiariat, bajka, legenda, dom rodzina bliska, rodzina daleka itp., kształtowanie umiejętności budowania logicz­nych i poprawnych wypowiedzi. Rozbudzanie ciekawości poznawczej przez stwarzanie okazji do korzystania z różnych źródeł wiedzy – doświadczanie, obserwacja, książki, […]

Międzyprzedszkolny Konkurs Przyrodniczo-Plastyczny „Wiosna wokół mnie”

Wyniki Międzyprzedszkolnego Konkursu Przyrodniczo-Plastycznego „Wiosna wokół mnie” 26 kwietnia w Miejskim Przedszkolu Nr 1 „Kraina Uśmiechu” w Lubaczowie odbył się Międzyprzedszkolny Konkurs Przyrodniczo-Plastyczny „Wiosna wokół mnie”.   Cele konkursu: kształtowanie umiejętności posługiwania się różnorodnymi technikami plastycznymi, rozbudzanie zainteresowania światem przyrody, rozwijanie wyobraźni, pomysłowości i kreatywności dzieci, budzenie poczucia odpowiedzialności i satysfakcji z wykonanej pracy. Konkurs […]

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc kwiecień 2022 r. w grupie IV „Łowcy przygód”

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze: Rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia dotyczące wartości: tradycja, szacunek oraz pojęć związanych ze świętami, np. palma, kraszanki, pisanki. Kształtowanie postaw prorodzinnych i patriotycznych poprzez uświadomienie znaczenia tradycji dla świadomości rodzinnej i narodowej – zwyczaje związane ze świętami, regionem (potrawy, strój ludowy, zwyczaje, muzyka, wytwory ludowe). Kształtowanie właściwych postaw […]

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc marzec 2022 r. w grupie IV „Łowcy przygód”

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze: Stwarzanie możliwości do podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego związanych z omawianym tematem oraz wprowadzanie liter p, P, w, W, c, C, j, J. Doskonalenie umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania na konkretach, zbiorach zastępczych, posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi, wprowadzenie cyfry 8 i znaku minus, […]

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc luty 2022 r. w grupie IV „Łowcy przygód”

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze: Rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia dotyczące wartości: szacunek, odkrywanie, pojęcia dotyczące najbliższego otoczenia dziecka, np. surowce wtórne, bioodpady. Rozwijanie percepcji słuchowej przez identyfikowanie dźwięków, dokonywanie analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów, zdań oraz prostych tekstów słowno-obrazkowych. Stwarzanie możliwości do podejmowania […]