Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie V “Chochliki” na miesiąc listopad 2020 r.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze: Poszerzanie wiadomości na temat swojego kraju: nazwa, stolica, symbole narodowe, tradycje, historia powstania, sławne postacie;  wzbogacanie słownika dziecka o pojęcia ojczyzna, mała ojczyzna, stolica, patriota, patriotyzm. Rozwijanie poczucia tożsamości narodowej. Przygotowanie do czytania przez doskonalenie słuchu fonematycznego – doskonalenie umiejętności rozpoznawania dźwięków wydawanych przez przedmioty co­dziennego użytku; analiza i synteza głoskowa […]

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie IV “Łowcy przygód” na miesiąc listopad 2020 r.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze: Poszerzanie wiadomości dzieci na temat swojego kraju: nazwa, stolica, symbole narodowe, tradycje, historia powstania, sławne postacie. Budowanie postawy patriotycznej przez kształtowanie umiejętno­ści przyjmowanie odpowiedniej postawy w trakcie śpiewania hymnu państwowego, budzenia poszanowania dla wszystkich symboli narodowych. Poznanie tradycji własnego regionu: charakterystyczny strój ludowy, mowa, tańce, pielęgnowanie tradycji regionalnych itp. Rozwijanie poczucia […]

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc październik 2020 r. gr. V – Chochliki (4,5,6 – latki)

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze: Kształto­wanie umiejętności słuchania i budowania wypowiedzi poprawnej gramatycznie; posługiwanie się wszystkimi częściami mowy; kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, rozwijanie wrażliwości słuchowej; Zapoznanie z literami m, M, l, L, t, T, i, I; wskazywanie liter wśród innych, czytanie w izolacji, w prostych sylabach, wyrazach, czytanie prostych tekstów słowno-obrazkowych. […]

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc wrzesień 2020 r. gr. V – Chochliki (4,5,6 – latki)

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze: Poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach. Nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych. Posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała: […]