Spotkanie Grupy Wsparcia dla Rodziców w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaczowie

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej informuje, że w placówce raz w miesiącu organizowana jest Grupa Wsparcia dla Rodziców.  Rodzice mogą skorzystać z tej formy pomocy bezpłatnie na terenie Poradni.

Prosimy przed terminem spotkania potwierdzić telefonicznie swój udział z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc.

Przed planowanym spotkaniem wyślemy do Państwa e-mail z proponowanym tematem.

Numery telefonu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej:

166321378

579470588

Najbliższe spotkanie grupy wsparcia odbędzie się 1 marca o godz. 15.00 – dla rodziców uczniów klas 0 – III „Jak pomóc dzieciom w nauce matematyki”. 

Prowadząca: Grażyna Antonik

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU!!!