Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc wrzesień 2020 r. gr. V – Chochliki (4,5,6 – latki)

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

  1. Poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach.
  2. Nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych.
  3. Posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała: prawa, lewa, w prawo, w lewo, nad, pod, przed, za, między.
  4. Poznawanie zawodów służących bezpieczeństwu całego społeczeństwa (policjant, ratownik, strażak).
  5. Wdrażanie do stosowania zasad bezpieczeństwa w przedszkolu i na ulicy – utrwalanie zasad poruszania się po chodniku i przechodzenia przez jezdnię.
  6. Rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie, dłuższego wypowiadania się na temat ilustracji.
  7. Rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie kształtów figur geometrycznych, liter i wyrazów (czytanie globalne).
  8. Rozwijanie percepcji słuchowej przez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, u, i, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie.

Piosenka miesiąca – „ Przedszkole drugi dom”

1. Gdy dzień wstaje i wita świat,

     ranną porą wstaję i ja.

     Mama pomaga ubierać się,

     do przedszkola prowadzi mnie.

Ref. Ja chodzę tam co dzień,

        obiadek dobry jem,

        a po spacerze w sali

        wesoło bawię się,

         kolegów dobrych mam,

        nie jestem nigdy sam,

         przedszkole domem drugim jest. 

2. Czasem rano trudno mi wstać.

     Chciałoby się leżeć i spać,

      lecz na mnie auto czeka i miś.

      W co będziemy bawić się dziś?

Ref. Ja chodzę tam co dzień…

3. Zamiast mamy Panią tu mam,

     bardzo dużo wierszyków znam.

     Śpiewam i tańczę, wesoło mi

     i tak płyną przedszkolne dni.

Ref. Ja chodzę tam co dzień… 

Wiersz miesiąca – „Wrzesień”

Jeszcze lato nie odeszło,
a już jesień bliska.
Wrzesień milczkiem borowiki
skrył na wrzosowiskach.

Na polany rude rydze
stadkami wygonił
i rumiane jabłka strąca
raz po raz z jabłoni.


Jeszcze słońce o południu
tak potrafi przypiec,
jakby to nie wrzesień rządził,
lecz upalny lipiec.


Ale już chłodniejsze noce
niż bywały w lecie.

 Liściom nadszedł czas, by żółknąć,
 a ptakom – odlecieć!