Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc wrzesień 2020r. – gr. II „Smyki”(3,4 – latki)

  1. Dostrzeganie korzyści płynących z pobytu w przedszkolu i posiadania przyjaciół, kształtowanie postawy przyjacielskiej, budowanie przyjaznej atmosfery.
  2. Odkrywanie własnych możliwości twórczych, kształtowanie słuchu muzycznego, wyrabianie pamięci, rozwijanie umiejętności wokalnych,
  3. Rozwijanie kompetencji matematycznych, doskonalenie umiejętności klasyfikowania
    i logicznego myślenia,
  4. Rozwijanie sprawności manualnej i spostrzegawczości wzrokowej,
  5. Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat przyjaźni i przyjaciół, wzmacnianie więzi grupowych oraz miłej i serdecznej atmosfery w grupie,
  6. Poznanie zawodów ważnych społecznie (policjant, lekarz, strażak), poznanie wyglądu i znaczenia wybranych znaków drogowych,
  7. Wyrabianie nawyku uważnego przechodzenia na drugą stronę ulicy i poruszania się podczas spacerów,
  8. Poznanie sposobu barwienia wody za pomocą bibuły, rozwijanie wyobraźni,

Wiersz miesiąca

WITAJ PRZEDSZKOLE

Żwawo kroczą do przedszkola
Po wakacjach dzieci
Deszczyk kropi, ptaszek śpiewa,
W górze słońce świeci
Wszyscy wchodzą do swej sali
Z panią się witają,
Piękne koło szybko tworzą
Piosenkę śpiewa
Bardzo dzisiaj się cieszymy,
Że jesteśmy razem
Do przedszkola powracamy
Dość już letnich wrażeń.

PIOSENKA MIESIĄCA:
” NA SKRZYŻOWANIU”
( sł. i muz. B. Forma)

1. Zielone światło jak liść zielone,
teraz przejść mogę na drugą stronę,
i trzymam mocno mamę za rękę,
nucąc wesoło swoją piosenkę.

Ref: Światła drogowe znaki nam dają,
światła drogowe do nas mrugają,
i teraz głośno powiem wam:
nigdy przez ulicę nie przechodzę sam.

2. Czerwone światło, jak mak czerwone.
Stop! Nie przechodzę na drugą stronę.
Cierpliwie czekam i mamy rękę,
wciąż mocno trzymam nucąc piosenkę.