Życzenia dla Babci i Dziadka

Święto Babci i Dziadka Dzisiaj jest Dzień Babci i święto Dziadziusia.O tym dniu pamięta każda mała wnusia. My – wasi wnuczkowie – również pamiętamy. I swoim najbliższym życzenia składamy.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie II “Smyki” na miesiąc styczeń 2021 r.

Poznanie zjawisk rytmicznie występujących w przyrodzie (dzień – noc), Dostrzeganie rytmu dzień – noc, Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem Uwrażliwienie na potrzeby ludzi starszych, Rozwijanie umiejętności sprawdzania liczebności zbiorów poprzez łączenie ich elementów w pary, Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni, Rozwijanie motoryki małej i precyzyjnych ruchów rąk, Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania […]

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie II “Smyki” na miesiąc grudzień 2020 r.

Poznanie zjawisk zwiastujących nadejście zimy oraz wyglądu różnych płatków śniegowych, Poznawanie ptaków pozostających w naszym kraju na zimę, Rozwijanie poczucia rytmu i wrażliwości słuchowej, Poznanie sposobów ochrony przed zimnem, Zachęcanie do dbania o własne zdrowie poprzez pamiętanie o odpowiednim ubiorze, Poznawanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia, Wzbogacanie wiedzy na temat czynności związanych z przygotowaniami […]

Więcej o: Podsumowanie akcji zbierania karmy

Podsumowanie akcji zbierania karmy

Już po raz kolejny dzieci z naszego przedszkola uczestniczyły w akcji zbierania karmy dla bezdomnych psów z powiatu lubaczowskiego pod opieką Fundacji Równi Wobec Życia ,,Wystarczy chcieć”. Dziękujemy dzieciom i rodzicom za wsparcie dla zwierząt potrzebujących pomocy.

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze w grupie II „Smyki” na miesiac listopad 2020r.

Budowanie poczucia tożsamości narodowej, poznanie nazwy stolicy Polski i jej symbolu, poznawanie polskich symboli narodowych (godło, flaga, hymn), Zachęcanie do szanowania odmienności innych, Poznanie różnych rodzajów domów, Uświadomienie niebezpieczeństwa związanego z oddaleniem się od osoby dorosłej w mieście, Rozwijanie umiejętności matematycznych, poznanie określeń opisujących wysokość różnych budynków i przedmiotów, posługiwanie się określeniami „wysoki – niski”, […]