Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie II “Smyki” na miesiąc styczeń 2021 r.

  1. Poznanie zjawisk rytmicznie występujących w przyrodzie (dzień – noc),
  2. Dostrzeganie rytmu dzień – noc,
  3. Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
  4. Uwrażliwienie na potrzeby ludzi starszych,
  5. Rozwijanie umiejętności sprawdzania liczebności zbiorów poprzez łączenie ich elementów w pary,
  6. Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni,
  7. Rozwijanie motoryki małej i precyzyjnych ruchów rąk,
  8. Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania ze zrozumieniem,
  9. Bogacenie czynnego słownictwa dzieci i uściślenie pojęć związanych z działalnością teatralną
  10. Zachęcanie do częstego pobytu na świeżym powietrzu i zabaw w ogrodzie przedszkolnym,

Wiersz miesiąca

 ,,Dla babci i dla dziadka”

Dziś dla Babci słońce mamy
I całuski dla Dziadziusia.
Dziś życzenia wnuczek składa
i piosenki śpiewa wnusia.

Aby Babcia i Dziadunio
w zdrowiu długo żyli
Aby uśmiech dla nas mieli,
w każdej wolnej chwili.

PIOSENKA MIESIĄCA
,BABCIA OD BAJEK, DZIADEK OD ZAGADEK”

1. Moja babcia i mój dziadek
to wspaniali są dziadkowie
Dziadek mnóstwo zna zagadek,
babcia bajkę nam opowie.

Ref. Bo na świecie nie znajdziecie
takich bajek i zagadek
jakie wnukom opowiada,
moja babcia i mój dziadek

2. Poprosimy naszą babcię
babciu z tajemniczą miną
opowiadaj swoją bajkę
a za każdym razem inną.

Ref. Bo na świecie nie znajdziecie…
3. Posadzimy teraz dziadka

na fotelu wiklinowym
Dziadku powiedz nam zagadkę
całkiem nową prosto z głowy.

Ref. Bo na świecie nie znajdziecie…