Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc maj 2021 w grupie II Smyki

Rozumienie konieczności ochrony środowiska przyrodniczego, Kształtowanie nawyków ekologicznych, -segregacja odpadów, Utrwalenie pojęcia owady oraz nazw owadów, mieszkańców łąki, Wielozmysłowe poznawanie łąki wiosną ,rozpoznawanie i nazywanie roślin występujących na łące, Rozwijanie umiejętności nazywania i rozmawiania o emocjach, Poznanie roli poszczególnych członków rodziny, wzmacnianie więzi rodzinnych, Poznanie wartości obdarowywania najbliższych upominkami, Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, Doskonalenie […]

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na m-c marzec 2021 r. w gr. II „SMYKI”

Kształtowanie umiejętności oceny zachowania bohaterów utworów literackich, Zachęcanie do szczerości i mówienia prawdy, Poznanie zjawisk zwiastujących zmianę pory roku, Poznanie elementów tworzących Układ Słoneczny, Poznanie właściwości magnesu Zapoznanie dzieci z  historią teatru, jego rodzajami i rolą w sztuce,  Wdrażanie dzieci do uważnego słuchania i  oglądania przedstawień teatralnych; Zachęcanie przedszkolaków do publicznych wystąpień i prezentacji talentów […]

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na m-c luty 2021 w gr. II ,,Smyki”

Poznanie różnych środków transportu – lądowych, powietrznych i wodnych, Poznanie obiegu i właściwości wody w przyrodzie, Poznanie właściwości gliny, piasku i ziemi, Wdrażanie do oszczędnego gospodarowania różnymi zasobami, Poznanie wybranych owoców tropikalnych, Zachęcanie do poznawania nowych smaków i jedzenia owoców, Poznanie wybranych zwierząt zamieszkujących Afrykę, Rozwijanie umiejętności sprawdzania liczebności zbiorów poprzez łączenie ich elementów w […]

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie II “Smyki” na miesiąc styczeń 2021 r.

Poznanie zjawisk rytmicznie występujących w przyrodzie (dzień – noc), Dostrzeganie rytmu dzień – noc, Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem Uwrażliwienie na potrzeby ludzi starszych, Rozwijanie umiejętności sprawdzania liczebności zbiorów poprzez łączenie ich elementów w pary, Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni, Rozwijanie motoryki małej i precyzyjnych ruchów rąk, Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania […]

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie II “Smyki” na miesiąc grudzień 2020 r.

Poznanie zjawisk zwiastujących nadejście zimy oraz wyglądu różnych płatków śniegowych, Poznawanie ptaków pozostających w naszym kraju na zimę, Rozwijanie poczucia rytmu i wrażliwości słuchowej, Poznanie sposobów ochrony przed zimnem, Zachęcanie do dbania o własne zdrowie poprzez pamiętanie o odpowiednim ubiorze, Poznawanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia, Wzbogacanie wiedzy na temat czynności związanych z przygotowaniami […]

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze w grupie II „Smyki” na miesiac listopad 2020r.

Budowanie poczucia tożsamości narodowej, poznanie nazwy stolicy Polski i jej symbolu, poznawanie polskich symboli narodowych (godło, flaga, hymn), Zachęcanie do szanowania odmienności innych, Poznanie różnych rodzajów domów, Uświadomienie niebezpieczeństwa związanego z oddaleniem się od osoby dorosłej w mieście, Rozwijanie umiejętności matematycznych, poznanie określeń opisujących wysokość różnych budynków i przedmiotów, posługiwanie się określeniami „wysoki – niski”, […]

Więcej o: Dzień śliwki

Dzień śliwki

Dnia 12.10.2020r. w naszym przedszkolu,   obchodziliśmy nietypowe święto – Dzień Śliwki. fioletowa, mała, całkiem niepozorna a daje tyle radości, nikt nie przypuszczał, że całe to zamieszanie wywoła nasza rodzima śliwka. Postanowiliśmy uczcić ten owoc, przychodząc w ubrankach koloru śliwki. Każde dziecko wie, jakie pyszności można zrobić ze śliwek, dlatego grupa II przygotowała pyszne ciasto ze śliwką. Ciasto bardzo szybko […]