Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc maj 2021 w grupie II Smyki

Rozumienie konieczności ochrony środowiska przyrodniczego, Kształtowanie nawyków ekologicznych, -segregacja odpadów, Utrwalenie pojęcia owady oraz nazw owadów, mieszkańców łąki, Wielozmysłowe poznawanie łąki wiosną ,rozpoznawanie i nazywanie roślin występujących na łące, Rozwijanie umiejętności nazywania i rozmawiania o emocjach, Poznanie roli poszczególnych członków rodziny, wzmacnianie więzi rodzinnych, Poznanie wartości obdarowywania najbliższych upominkami, Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, Doskonalenie […]

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na m-c marzec 2021 r. w gr. II „SMYKI”

Kształtowanie umiejętności oceny zachowania bohaterów utworów literackich, Zachęcanie do szczerości i mówienia prawdy, Poznanie zjawisk zwiastujących zmianę pory roku, Poznanie elementów tworzących Układ Słoneczny, Poznanie właściwości magnesu Zapoznanie dzieci z  historią teatru, jego rodzajami i rolą w sztuce,  Wdrażanie dzieci do uważnego słuchania i  oglądania przedstawień teatralnych; Zachęcanie przedszkolaków do publicznych wystąpień i prezentacji talentów […]

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na m-c luty 2021 w gr. II ,,Smyki”

Poznanie różnych środków transportu – lądowych, powietrznych i wodnych, Poznanie obiegu i właściwości wody w przyrodzie, Poznanie właściwości gliny, piasku i ziemi, Wdrażanie do oszczędnego gospodarowania różnymi zasobami, Poznanie wybranych owoców tropikalnych, Zachęcanie do poznawania nowych smaków i jedzenia owoców, Poznanie wybranych zwierząt zamieszkujących Afrykę, Rozwijanie umiejętności sprawdzania liczebności zbiorów poprzez łączenie ich elementów w […]

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie II “Smyki” na miesiąc styczeń 2021 r.

Poznanie zjawisk rytmicznie występujących w przyrodzie (dzień – noc), Dostrzeganie rytmu dzień – noc, Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem Uwrażliwienie na potrzeby ludzi starszych, Rozwijanie umiejętności sprawdzania liczebności zbiorów poprzez łączenie ich elementów w pary, Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni, Rozwijanie motoryki małej i precyzyjnych ruchów rąk, Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania […]

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie II “Smyki” na miesiąc grudzień 2020 r.

Poznanie zjawisk zwiastujących nadejście zimy oraz wyglądu różnych płatków śniegowych, Poznawanie ptaków pozostających w naszym kraju na zimę, Rozwijanie poczucia rytmu i wrażliwości słuchowej, Poznanie sposobów ochrony przed zimnem, Zachęcanie do dbania o własne zdrowie poprzez pamiętanie o odpowiednim ubiorze, Poznawanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia, Wzbogacanie wiedzy na temat czynności związanych z przygotowaniami […]