Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na m-c luty 2021 w gr. II ,,Smyki”

 1. Poznanie różnych środków transportu – lądowych, powietrznych i wodnych,
 2. Poznanie obiegu i właściwości wody w przyrodzie,
 3. Poznanie właściwości gliny, piasku i ziemi,
 4. Wdrażanie do oszczędnego gospodarowania różnymi zasobami,
 5. Poznanie wybranych owoców tropikalnych,
 6. Zachęcanie do poznawania nowych smaków i jedzenia owoców,
 7. Poznanie wybranych zwierząt zamieszkujących Afrykę,
 8. Rozwijanie umiejętności sprawdzania liczebności zbiorów poprzez łączenie ich elementów w pary,
 9. Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni,
 10. Rozwijanie motoryki małej i precyzyjnych ruchów rąk,
 11. Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania ze zrozumieniem,
 12. Bogacenie czynnego słownictwa dzieci i uściślenie pojęć związanych z działalnością teatralną
 13. Zachęcanie do częstego pobytu na świeżym powietrzu i zabaw w ogrodzie przedszkolnym,

PIOSENKA MIESIĄCA „Zimowa poleczka”
Zimową poleczkę na śniegu lub lodzie
Kochają bałwanki i tańczą ją co dzień
Zimową poleczkę na soplach gra wiatr
Bałwanki się cieszą – o tak, właśnie tak

Ref.: Ha, ha, ha, ha
Hi, hi, hi, hi
Śniegowe bałwanki
To my, właśnie my

Gdy w rękach miotełki, na głowach garnuszki
Z węgielków lśnią oczka i same mkną nóżki
Zimową poleczkę na soplach gra wiatr
Bałwanki się cieszą – o tak, właśnie tak!

Ref: Ha, ha, ha, ha…

Stanęły na chwilkę, by otrzeć pot z czoła,
Lecz skoczna muzyka do tańca nas woła,
Zimową poleczkę na soplach gra wiatr,
Bałwanki się cieszą – o tak, właśnie tak!

Ref: Ha, ha, ha, ha

Wiersz miesiąca

My się chłodu nie boimy,

podskoczymy, zatańczymy.

Dalej, dalej całą grupą

łap za rączki, kręć się w kółko!

W kotka, w myszkę, przez boisko,

przestraszymy złe wietrzysko.

Niech przed zimnem nikt nie tchórzy,

to wyrośnie zdrów i duży.