Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie V “Chochliki” na miesiąc luty 2021 r.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • Rozwijanie słownika dzieci o pojęcia dotyczące wartości: pomoc, uczciwość oraz pojęcia dotyczące najbliższego otoczenia dziecka, np. surowce wtórne, bioodpady oraz inne pojęcia, np. żywioły, wulkan.
 • Kształtowanie umiejętności argumentowania swojego zdania podczas wypowiadania się na określony temat.
 • Rozwijanie percepcji słuchowej przez identyfikowanie dźwięków, dokonywanie analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów, zdań oraz prostych tekstów słowno-obrazkowych.
 • Stwarzanie możliwości podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego oraz wprowadzanie liter n, N, s, S i czytanie sylab, wyrazów, krótkich tekstów słowno-obrazkowych.
 • Wprowadzenie cyfry 6, kodowanie i dekodowanie informacji za pomocą symboli, cyfr 1–6 i znaków +, =, .
 • Kształtowanie właściwych postaw dzieci, takich jak szacunek do ludzi, zwierząt, środowiska przyrodniczego,
 • Rozwijanie zainteresowań poznawczych dzieci, ciekawości świata, pokazywanie jego różnorodności; uwrażliwienie na pięk­no, bogactwo i różnorodność fauny i flory Ziemi; uświadamianie korzyści i niebezpieczeństw związanych z żywiołami, np. respektowanie zakazu samodzielnego korzystania przez dzieci z zapałek, zapalniczek itp.;
 • Rozwijanie umiejętności muzycznych i wokalnych przez naukę nowych piosenek, zwrócenie uwagi na ładny i melodyjny śpiew; rozwijanie wrażliwości słuchowej dzieci, stwarzanie możliwości podejmowania aktywności muzycznej – gra na instrumentach, improwizowanie ruchem, dźwiękiem, integrowanie muzyki z plastyką, aktywne uczestniczenie w zabawach tanecznych;
 • Rozbudzanie zainteresowań technicznych i samodzielności podczas eksperymentowania; kształtowanie umiejętności wnioskowania na podstawie obserwacji przebiegu i efektów doświadczeń;
 • Rozwijanie doznań sensorycznych oraz koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej podczas zabaw.
 • Rozwijanie sprawności grafomotorycznej podczas codziennych czynności samoobsługowych i porządkowych, zabaw konstrukcyjnych, plastycznych, rysowania po śladzie.

Piosenka miesiąca„Biały puch” – (sł. N. Łasocha, muz. A. Zagajewski)

Leci z nieba biały puch,
biały puch, biały puch.
Już saneczki idą w ruch,
idą w ruch.

Leci z nieba biały puch,
biały puch, biały puch.
Śnieżne kule idą w ruch,
idą w ruch.

Leci z nieba biały puch,
biały puch, biały puch.
Zasypany każdy zuch,
każdy zuch.

Wiersz miesiąca„Jedzie zima” – Cz. Janczarski    

 Przypłynęła chmura sina.
Od północy wiatr zacina.
Kot wyjść z domu nie ma chęci.
Coś się tam na dworze święci!

Kraczą wrony na parkanie:
– Jedzie zima , groźna pani!

I już lecą z nieba śnieżki,
zasypują drogi, ścieżki,
pola, miedzę i podwórka,
dach, stodoły, budę Burka.

 Kraczą wrony na jabłoni:
– Jedzie zima parą koni!

 Mróz ściął lodem brzeg strumyka.
Zając z pola w las pomyka.
Krasnalowi zmarzły uszy,
już spod pieca się nie ruszy!

 Kraczą wrony na brzezinie:
– Oj, nieprędko zima minie!