Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc październik 2020r.- grupa II „Smyki”

Rozwijanie pozytywnych cech charakteru (pracowitości),  Poznanie nazw i wyglądu niektórych grzybów, Rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych, Zapoznanie z cechami jesiennego krajobrazu i z darami jesieni, poznanie wyglądu jesiennych liści i owoców wybranych drzew: dębu, klonu, kasztanowca, Uwrażliwianie na piękno jesiennej przyrody, Rozwijanie kompetencji matematycznych, doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 1–3,  klasyfikowania i przeliczania przedmiotów, Poznanie […]

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc wrzesień 2020r. – gr. II „Smyki”(3,4 – latki)

Dostrzeganie korzyści płynących z pobytu w przedszkolu i posiadania przyjaciół, kształtowanie postawy przyjacielskiej, budowanie przyjaznej atmosfery. Odkrywanie własnych możliwości twórczych, kształtowanie słuchu muzycznego, wyrabianie pamięci, rozwijanie umiejętności wokalnych, Rozwijanie kompetencji matematycznych, doskonalenie umiejętności klasyfikowaniai logicznego myślenia, Rozwijanie sprawności manualnej i spostrzegawczości wzrokowej, Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat przyjaźni i przyjaciół, wzmacnianie więzi grupowych oraz […]

Wyprawka 4- latka – gr. II „Smyki”na rok szkolny 2020/2021

Wyprawka 4-latka Papier toaletowy – 8 szt.  Blok biały techniczny -1 szt. Blok kolorowy techniczny- 2 szt. Blok kolorowy techniczny A 3 Kredki ołówkowe -1 szt. Plastelina – 1 szt.  Klej w tubce -4 szt. (dobre gatunkowo). Chusteczki higieniczne ( w pudełku) – 3 op. Papierowa teczka na prace- 1 szt. Nożyczki zaokrąglone 1 szt.( […]

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na m-c czerwiec 2020r. gr. I „Skrzaty”

Rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, zapachu, wzroku, słuchu. Wprowadzanie dzieci w świat wartości uniwersalnych: dobro, prawda, miłość. Poznawanie zasad warunkujących bezpieczeństwo dziecka podczas wakacji, m.in.: zdawanie sobie sprawy z niebezpieczeństwa zabawy zapałkami, pozostawiania szkła w lesie, rzucanie niedopałków, podczas wakacyjnych wędrówek. Wyzwalanie ekspresji i rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zabawy na świeżym […]

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na m-c maj 2020 gr I -„Skrzaty”

Wdrażanie do uważnego słuchania utworu literackiego; stymulowanie rozwoju mowy; rozwijanie poczucia więzi z najbliższą rodziną Rozwijanie umiejętności płynnego mówienia: wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu. Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów-stałe poszerzanie zakresu liczenia.  Słuchanie i śpiewanie piosenek – rozwijanie wrażliwości słuchowej; rytmiczne poruszanie się przy muzyce. Różne formy aktywności muzyczno-ruchowej. PIOSENKA MIESIĄCA […]