Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc maj 2021 w grupie II Smyki

 1. Rozumienie konieczności ochrony środowiska przyrodniczego,
 2. Kształtowanie nawyków ekologicznych, -segregacja odpadów,
 3. Utrwalenie pojęcia owady oraz nazw owadów, mieszkańców łąki,
 4. Wielozmysłowe poznawanie łąki wiosną ,rozpoznawanie i nazywanie roślin występujących na łące,
 5. Rozwijanie umiejętności nazywania i rozmawiania o emocjach,
 6. Poznanie roli poszczególnych członków rodziny, wzmacnianie więzi rodzinnych,
 7. Poznanie wartości obdarowywania najbliższych upominkami,
 8. Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
 9. Doskonalenie umiejętności przeliczania na konkretach,
 10. Rozwijanie wrażliwości muzycznej,
 11. Rozwijanie umiejętności tworzenia i przeliczania zbiorów,
 12. Rozwijanie wyobraźni w zabawach konstrukcyjnych,
 13. Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych,
 14. Rozwijanie motoryki małej i precyzyjnych ruchów rąk,
 15. Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania ze zrozumieniem,
 16. Spacery i Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.

Piosenka miesiąca

Kocham cię ti amo je t’aime

Śpiewające Brzdące

Usiądź mamo przy mnie blisko
I posłuchaj tych słów,
Ty z pewnością wiesz to wszystko,
Jednak powiem to znów.

Kocham Cię Ti Amo je taime
I nie pytaj mnie dlaczego tak jest
Ty jesteś mą mamą, wspaniałą kochaną
Jedyną na zawsze i kochasz mnie też.

Popatrz mamo w moje oczy
Ujrzysz w nich miłość mą.
Nawet bardzo późno w nocy
Śpiewać będę Ci to.

Kocham Cię Ti Amo je taime
I nie pytaj mnie…

Wiersz miesiąca
Najpiękniejsze słowa świata

Dwa najpiękniejsze słowa świata
We wszystkich językach to Mama i Tata
Wypowiadane przez wszystkich ludzi
Czy to są mali, czy to są duzi

Bo Mamę, Tatę każdy z nas ma
I każdy te słowa magiczne zna
Mamusia, mamunia, mamcia czasami
Tatuś, tatulek, tatko kochany

Słodko się robi, gdy je wymamiamy
Samym mówieniem przyjemność sprawiamy
Bo to najbliższe sercu osoby
Czy to jest starszy, czy to jest młody