Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc maj 2021 – gr. IV „Łowcy przygód”

1.Budzenie wrażliwości na piękno naszego miasteczka, poznanie najważniejszych miejsc użyteczności publicznych i legendarnej historii miasteczka.

2. Rozwijanie ciekawości poznawczej dzieci; uświadamianie znaczenia zespołu w zdobywaniu i gromadzeniu nowych doświadczeń.

3. Zapoznanie z literami ł, Ł; poznanie pracy pisarza i poety; rozwijanie słownika czynnego dzieci; ćwiczenie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej; rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci.

4. Wprowadzenie liczby 10; kształtowanie sprawności w dodawaniu i odejmowaniu oraz zapisywaniu czynności matematycznych za pomocą cyfr i znaków;

5. Pojęcie rodzina rozumianego jako wartość; kształtowanie postaw prorodzinnych; uświadamianie wspierającej roli rodziny.

6. Wprowadzenie liter h, H; kształcenie sprawności manualnej, grafomotorycznej i koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej; rozwijanie zainteresowania przeszłością swojej rodziny; budzenie zaufania do rówieśników.

7. Pojęcie dom rozumiane jako więź rodzinna. Uświadomienie znaczenia rodziny i budowania właściwych relacji pomiędzy jej członkami.

Wiersz miesiąca:

“Moje miasteczko” A. Przymus

Kocham moje miasteczko płożone nad rzeczka.

Rzeczka w słońcu się mieni a miasteczko w zieleni.

Mamy rynek z ratuszem, zamek, szkołę , fabrykę

Park, gdzie każdy przystaje przed pamiątką pomnikiem.

Znam tu wszystkich, każdego, dorosłego i dziecko

I mnie wszyscy też znają w moim małym miasteczku.

Piosenka miesiąca:

 „ Majowe życzenia”

 Jak Ci mamo, powiedzieć – nie wiem,

żeś najlepszą jest z mam.

Narysuję Ci serce

i piosenkę Ci dam.

Piosenka dla mamy, dla mamy piosenka,

Najlepsze życzenia schowamy w dźwiękach.

Piosenka dla mamy zielona jak maj.

Tańcz z nami, śpiewaj i graj.

A ty, co powiesz na to, tato,

że słów tyle już znam.

Dziś ułożę je w rymy

i piosenkę ci dam.

 Piosenka dla taty, dla taty piosenka

Jest dobra na co dzień, dobra od święta.

Piosenka dla taty pachnąca jak bzy!

Zaśpiewaj z nami i ty.