Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc luty 2021 w grupie IV 6-latków

Kształtowanie postawy prozdrowotnej, rozwijanie świadomości istnienia zależności między prawidłowym odżywianiem, aktywnym stylem życia a zdrowiem. Poszerzenie słownictwa dzieci o pojęcia: hartowanie, morsowanie. Kształtowanie właściwego stosunku do ochrony środowiska, wyrabianie nawyku podejmowania konkretnych działań zmierzających do ochrony środowiska (segregacja śmieci, oszczędzanie wody i prądu). Zapoznanie dzieci z obiegiem wody w przyrodzie. Dostrzeganie walorów czystego powietrza. Wskazanie […]

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc styczeń 2021 w gr. IV “Łowcy przygód”

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze: 1.Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich, wyciągania wniosków na podstawie ich treści, oceny postę­powania bohaterów, budowania wypowiedzi na określony temat poprawnej pod względem gramatycznym i logicznym, ładnego recytowania zapamiętanych tekstów; 2.kształtowanie właściwych postaw dzieci, takich jak chęć niesienia pomocy innym, wrażliwość, szacunek do innych ludzi ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych, uczciwość, […]

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc październik 2020 w Grupie: IV – „Łowcy przygód”

1. Zapoznanie z literami m, M, l, L, t, T, i, I; wskazywanie liter wśród innych, czytanie w izolacji i w wyrazach. 2. Rozwijanie umiejętności matematycznych – kształtowanie umiejętności poprawnego przeli­czania, ustawianie liczmanów do przeliczania, klasyfikowanie przedmiotów wg dwóch cech; wprowadzenie cyfr 1, 2 jako symboli liczb, dodawanie i odejmowanie na konkretach. 3. Budzenie zainteresowania […]

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie IV na miesiąc wrzesień 2020

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze: Poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie.  Wskazywanie na właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, Używanie  form grzecznościowych. Nawiązywanie właściwych relacji z rówieśnikami. Poznawanie zawodów służących bezpieczeństwu całego społeczeństwa (policjant, ratownik, strażak). Wdrażanie do stosowania zasad bezpieczeństwa w przedszkolu i na ulicy […]

Wyprawka 6-latka – gr. IV “Łowcy przygód”

Wyprawka 6-latka Mydło w płynie Ręcznik papierowy – 2 szt. Papier toaletowy – 1 op. Kredki ołówkowe (najlepiej bambino) Kredki woskowe Kolorowanka Ołówek (2 sztuki) Blok techniczny – 2 szt. Klej (dobrej jakości) – 2 szt. Pantofle Odzież na zmianę (w worku w szatni tj. podkoszulek, spodenki, getry, skarpetki itp.) Karty pracy dla dzieci zostaną […]