Czasowe zamknięcie Miejskiego Przedszkola nr 1 w Lubaczowie

Szanowni Rodzice w związku z zaistniałą sytuacją , w trosce o Wasze zdrowie i zdrowie dzieci oraz naszych pracowników od dnia 25.11-29.11 2021 placówka zostanie czasowo zamknięta. W sprawach pilnych kontakt telefoniczny będzie możliwy w godzinach od 9 – 11 a także e-mailowy. Prosimy również o kontakt z nauczycielkami w grupie. W tym czasie prowadzona […]

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc maj 2021 – gr. IV „Łowcy przygód”

1.Budzenie wrażliwości na piękno naszego miasteczka, poznanie najważniejszych miejsc użyteczności publicznych i legendarnej historii miasteczka. 2. Rozwijanie ciekawości poznawczej dzieci; uświadamianie znaczenia zespołu w zdobywaniu i gromadzeniu nowych doświadczeń. 3. Zapoznanie z literami ł, Ł; poznanie pracy pisarza i poety; rozwijanie słownika czynnego dzieci; ćwiczenie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej; rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci. 4. Wprowadzenie liczby 10; […]

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc marzec 2021 r. w grupie IV sześciolatków.

1.Poznanie lokalizacji na mapie  (i globusie) oraz charakterystycznych cech wybranych kontynentów (Antarktyda, Afryka). Ustalenie zasad zachowania w podróży tzw. „Kodeksu dobrego podróżnika”. 2. Rozwijanie zainteresowań poznawczych dzieci, ciekawości świata, zainteresowań związanych z kosmosem, podróżami kosmicznymi, wynalazkami służącymi człowiekowi w życiu codziennym. 3.Dostrzeganie zmian w przyrodzie w okresie nadchodzącej, kalendarzowej wiosny. Prowadzenie obserwacji wzrastania roślin samodzielnie […]

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc luty 2021 w grupie IV 6-latków

Kształtowanie postawy prozdrowotnej, rozwijanie świadomości istnienia zależności między prawidłowym odżywianiem, aktywnym stylem życia a zdrowiem. Poszerzenie słownictwa dzieci o pojęcia: hartowanie, morsowanie. Kształtowanie właściwego stosunku do ochrony środowiska, wyrabianie nawyku podejmowania konkretnych działań zmierzających do ochrony środowiska (segregacja śmieci, oszczędzanie wody i prądu). Zapoznanie dzieci z obiegiem wody w przyrodzie. Dostrzeganie walorów czystego powietrza. Wskazanie […]

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc styczeń 2021 w gr. IV „Łowcy przygód”

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze: 1.Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich, wyciągania wniosków na podstawie ich treści, oceny postę­powania bohaterów, budowania wypowiedzi na określony temat poprawnej pod względem gramatycznym i logicznym, ładnego recytowania zapamiętanych tekstów; 2.kształtowanie właściwych postaw dzieci, takich jak chęć niesienia pomocy innym, wrażliwość, szacunek do innych ludzi ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych, uczciwość, […]

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc październik 2020 w Grupie: IV – „Łowcy przygód”

1. Zapoznanie z literami m, M, l, L, t, T, i, I; wskazywanie liter wśród innych, czytanie w izolacji i w wyrazach. 2. Rozwijanie umiejętności matematycznych – kształtowanie umiejętności poprawnego przeli­czania, ustawianie liczmanów do przeliczania, klasyfikowanie przedmiotów wg dwóch cech; wprowadzenie cyfr 1, 2 jako symboli liczb, dodawanie i odejmowanie na konkretach. 3. Budzenie zainteresowania […]

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie IV na miesiąc wrzesień 2020

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze: Poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie.  Wskazywanie na właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, Używanie  form grzecznościowych. Nawiązywanie właściwych relacji z rówieśnikami. Poznawanie zawodów służących bezpieczeństwu całego społeczeństwa (policjant, ratownik, strażak). Wdrażanie do stosowania zasad bezpieczeństwa w przedszkolu i na ulicy […]