Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc październik 2020 w Grupie: IV – „Łowcy przygód”

1. Zapoznanie z literami m, M, l, L, t, T, i, I; wskazywanie liter wśród innych, czytanie w izolacji i w wyrazach.

2. Rozwijanie umiejętności matematycznych – kształtowanie umiejętności poprawnego przeli­czania, ustawianie liczmanów do przeliczania, klasyfikowanie przedmiotów wg dwóch cech; wprowadzenie cyfr 1, 2 jako symboli liczb, dodawanie i odejmowanie na konkretach.

3. Budzenie zainteresowania światem przyrody i jego znaczeniem dla życia i zdrowia człowieka, wdrażanie do szanowania przyrody, rozwijanie wrażliwości na piękno jesiennej przyrody. Uświadamianie konieczności niesienia pomocy zwierzętom w przetrwaniu zimy, rola owoców i warzyw dla zdrowia, poznanie sposobów ich przechowywania w okresie zimowym.

4. Dostrzeganie korzyści z zasobów leśnych, rozumienie znaczenia lasu w życiu zwierząt; czerpanie radości z obcowania z przyrodą.

5. Zwracanie uwagi na ubieranie się stosownie do pogody, wdrażanie do zdrowego odżywiania się, spożywania owoców i warzyw.

6. Poznanie nowych piosenek, określanie nastroju muzyki, powtarzanie rytmów, rytmiczne poruszanie się w określonych układach.

Wiersz miesiąca:

„W spiżarni” Maria Kownacka

W spiżarni na półkach
zapasów bez liku.
Są dżemy, kompoty
złoty miód w słoiku.
I cebula w wianuszku
i grzybki suszone
są główki kapusty
ogórki kwaszone.
A gdy będzie w zimie
tęgi mróz na dworze,
zapachnie nam lato,
gdy słoik otworzę.

Piosenka miesiąca:

„Już październik”

Już październik jest za płotem,
przeszedł rano poprzez sad ,
pomalował liściem złotem ,
zaczarował cały świat,

Ref. Hej-hej! La la la
tańczy polkę wiatr w ogrodzie,
Hej-hej !La la la
tańczysz ty i ja.

Dziś wesoło świeci słońce ,
chociaż wczoraj padał deszcz,
Skaczą w polu dwa zające ,
ty też możesz jeśli chcesz

Ref. Hej-hej! La la la
tańczy polkę wiatr w ogrodzie,
Hej-he !La la la
tańczysz ty i ja.