Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie IV na miesiąc wrzesień 2020

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

  1. Poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie.
  2.  Wskazywanie na właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, Używanie  form grzecznościowych. Nawiązywanie właściwych relacji z rówieśnikami.
  3. Poznawanie zawodów służących bezpieczeństwu całego społeczeństwa (policjant, ratownik, strażak).
  4. Wdrażanie do stosowania zasad bezpieczeństwa w przedszkolu i na ulicy – utrwalanie zasad poruszania się po chodniku i przechodzenia przez jezdnię.
  5. Rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie. Dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, u, i, wyróżnianie wskazanej głoski.

Piosenka miesiąca:”Planeta dzieci”
sł. Karolina Karamuz, muz. Dominika Dulny

Na planetę dzieci wszystkich zapraszamy!
Na planecie dzieci serdecznie witamy!
Kocham, lubię, szanuję,
mówię: „proszę”, „przepraszam”, „dziękuję”,
„dzień dobry” i „do widzenia” –
magicznymi słowami świat zmieniam!

Ref.: Koleżanko i kolego, kto z was zrobił coś dobrego?
Zapraszamy do klaskania w odpowiedzi na pytania!
Kto śniadanie grzecznie zjadał? Klask, klask!
Na pytania odpowiadał? Klask, klask!
Kto posegregował śmieci? Klask, klask!
Ten jest przyjacielem dzieci!


Sprzątam zawsze po dobrej zabawie,
lubię wiedzieć, co piszczy w trawie.
Szanuję ludzi, zwierzęta, przyrodę,
zmienić świat na lepsze dziś mogę!
Ref.: Koleżanko i kolego, kto z was zrobił coś dobrego?
Zapraszamy do skakania w odpowiedzi na pytania!
Kto dziś rano nie grymasił? Hop, hop!
Kto, wychodząc, światło gasił? Hop, hop!
Kto się dzielił zabawkami? Hop, hop!
Ten niech zawsze będzie z nami!


Staję zawsze w obronie słabszego,
codziennie robię coś dobrego.
Gdy obiecam, to słowa dotrzymuję
i uśmiechem świat koloruję!
Ref.: Koleżanko i kolego, kto z was zrobił coś dobrego?
Zapraszamy do tupania w odpowiedzi na pytania!
Kto zakupy pomógł nieść? Tup, tup!
Zwierzakowi kto dał jeść? Tup, tup!
Kto pochwalił siostrę, brata? Tup, tup!
Ten ma moc zmieniania świata!


Wiem, jak ważne są uśmiech i słowa,
na dobry start – dobra jest rozmowa.
Razem więcej zrobimy niż sami.
Zmienimy świat dobrymi uczynkami!
Ref.: Koleżanko i kolego, kto z was zrobił coś dobrego?
Zapraszamy dziś do grania w odpowiedzi na pytania!
Kto pocieszał innych szczerze? Dzyń, dzyń!
Kto przyjechał na rowerze? Dzyń, dzyń!
O planetę kto z was dba? Dzyń, dzyń!
Ten jest mistrzem – tak jak ja!

Wiersz miesiąca: „Koniec lata”
Autor: Bożena Forma

Lato odchodzi,
liście spadają,
w piękne dywany
się układają.

Snują się nici
babiego lata.
Pająk pajęczynę 
pracowicie splata.

Ostatnie grzeją
słońca promienie.
Drzewa na ziemię
rzucają cienie.

Zachowaj myśli
o ciepłym lecie,
na czas gdy przyjdą
mróz i zamiecie.