Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc luty 2021 w grupie IV 6-latków

  1. Kształtowanie postawy prozdrowotnej, rozwijanie świadomości istnienia zależności między prawidłowym odżywianiem, aktywnym stylem życia a zdrowiem. Poszerzenie słownictwa dzieci o pojęcia: hartowanie, morsowanie.
  2. Kształtowanie właściwego stosunku do ochrony środowiska, wyrabianie nawyku podejmowania konkretnych działań zmierzających do ochrony środowiska (segregacja śmieci, oszczędzanie wody i prądu). Zapoznanie dzieci z obiegiem wody w przyrodzie.
  3. Dostrzeganie walorów czystego powietrza. Wskazanie niektórych właściwości powietrza podczas eksperymentowania. Poznanie żywiołu ognia, zagrożeń i korzyści, które niesie; rozumienie zakazu zabawy zapałkami.
  4. Zachęcenie do odkrywania, dostrzegania w najbliższym otoczeniu nowych rzeczy, zjawisk; rozwijanie ciekawości i wrażliwości na walory otoczenia.

Piosenka miesiąca:  ,,Cztery żywioły”

słowa: U. Kamińska, muzyka: K. Mroziński

I. Płynie w rzece, szumi w morzu oraz kranie.
W niej się myjesz i musisz ją pić.
Tak jak ryba lubisz w niej pluskanie.
A gradem też potrafi być.
Ref: Cztery żywioły świata.
Każdy jest nam potrzebny, by żyć.
Woda, ogień, ziemia, powietrze.
Jednak groźne też potrafią być!


II. Jego blaskiem płoną świeca i ognisko
Chłód i ciemność oddala, jak wiesz.
Grzeje piece i ugotujesz na nim wszystko,
Lecz pożarów przyczyną jest też.
Ref: Cztery żywioły….


III. Dmucha w żagle i wiatrakom siłę daje.
W lemoniadzie bąbelkami kusi cię.
Nim w balonik dmuchasz i oddychasz stale.
A w tornado też potrafi zmieniać się.
Ref: Cztery żywioły…

Wiersz miesiąca:Kran M. Terlikowska

Myła ręce jakaś gapa,
kap, kap, kap.
Poszła,
a kran dalej kapał,
kap, kap, kap.
Wczoraj kapał i dziś kapie:
kap, kap, kap.
I źle myśli o tej gapie,
kap, kap, kap!
To przez gapę kran ma katar,
kap, kap, kap.
Taki katar to jest strata!
Kap, kap, kap.
Bo te krople- to są grosze,
kap, kap, kap.
Grosz za groszem z wodą poszedł,
kap, kap, kap.
Co tu robić? Gapa nie wie,
kap, kap, kap.
A więc my powiemy gapie:
“Dokręć kran!”
O, już nie kapie!