Nabór do przedszkola

Od 1 marca 2021 rozpoczyna się nabór dzieci do Miejskiego Przedszkola Nr1 “Kraina Uśmiechu” w Lubaczowie.

Przyjmujemy dzieci od 2,5 roku życia oraz spoza obwodu Gminy Miejskiej Lubaczów.

W ofercie przedszkola mamy:

-zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w oparciu o podstawę programową

-programy autorskie nauczycielek m.in. bajkoterapia, arteterapia, terapia ręki, edukacja teatralna

-język angielski

-zajęcia rytmiczno-umuzykalniające

-zajęcia logopedyczne

-terapia pedagogiczna i logopedyczna

-nowa propozycja – „dogoterapia”

-profesjonalne wspomaganie dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (w specjalnie stworzonej sali doświadczania świata tj. wspomaganie sensoryczne)

-plac zabaw wyposażony w odpowiedni sprzęt sprzyjający kształtujący rozwój ruchowy dziecka

Zainteresowani rodzice naszym przedszkolem w ciągu całego miesiąca marca mogą pobierać wnioski w sekretariacie lub ze strony internetowej naszego przedszkola.

Kilka informacji o nas:

Miejskie Przedszkole Nr 1 jest najstarszą placówką wychowania przedszkolnego w Lubaczowie. Już kolejne pokolenia wychowanków są zapisywane przez rodziców do naszego przedszkola, którzy mają duży sentyment i przywiązanie. Mamy nadzieję, że ta tradycja zostanie podtrzymana w tym roku. Oprócz tego mamy nadzieję, że dzieci pozostałych rodziców też będą zapisane do naszej placówki.

Dobre strony przedszkola:

-usytuowanie w centrum miasta

-przedszkole z tradycjami

-dbałość o wszechstronny rozwój dziecka ze szczególnym naciskiem na ich bezpieczny i bezstresowy pobyt w placówce

-wykwalifikowana kadra pedagogiczna

-pomoc logopedyczna oraz terapia pedagogiczna prowadzona przez wyspecjalizowaną kadrę na terenie przedszkola w specjalnie stworzonej sali doświadczania świata i sali logopedycznej (wrzesień 2020)

-duży plac zabaw z certyfikowanym i bogatym wyposażeniem gwarantujący codzienny i bezpieczny pobyt na świeżym powietrzu, doposażenie dla oddziału I i IV w dodatkowy sprzęt rekreacyjny (widoczne na zdjęciach)

-język angielski we wszystkich grupach wiekowych

-zajęcia rytmiczno-muzyczne przy akompaniamencie pianina prowadzone przez nauczyciela szkoły muzycznej

-dobra i sprawdzona współpraca z rodzicami

-ciekawe imprezy o charakterze rodzinnym, środowiskowym oraz wycieczki “dalsze i bliższe” (informacje dostępne w kalendarzu imprez okolicznościowych i przedszkolnych)

Nadal działa w naszym przedszkolu Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci “Kraina Uśmiechu”. Dzięki niemu powstała sala doświadczania świata oraz pracownie terapii pedagogicznej i logopedycznej. Chcemy, by w naszym przedszkolu założone cele były realizowane poprzez:

 1. Organizowanie zajęć otwartych, integracyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
 2. Organizowanie zajęć i imprez sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 3. Prowadzenie działalności artystycznej, wystawienniczej, popularyzatorskiej i wydawniczej.
 4. Kształcenie liderów i animatorów życia społecznego.
 5. Zachęcanie mieszkańców w tym szczególnie dzieci i młodzieży do aktywnego udziału w życiu społecznym.
 6. Organizowanie i prowadzenie działań edukacyjnych i integracyjnych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym dzieci niepełnosprawnych – współpraca z MOPS’em i Poradnią psychologiczno-pedagogiczną w Lubaczowie.
 7. Propagowanie idei tolerancji, likwidowanie uprzedzeń narodowościowych poprzez organizowanie szkoleń, konferencji i wymiany młodzieży z innych krajów.
 8. Promowanie aktywnych form wypoczynku, dzięki odpowiednio wyposażonemu placowi zabaw, prowadzeniu systematycznemu zajęć gimnastycznych w sali lub na placu zabaw, codzienne spacery.
 9. Organizowanie spotkań, wycieczek, wymian międzynarodowych .
 10. Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i kursów.
 11. Prowadzenie doradztwa prawnego i zawodowego dla nauczycieli.
 12. Opracowanie i wydawanie materiałów informacyjnych.
 13. Współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, z którymi taka współpraca okaże się potrzebna dla zadań statutowych stowarzyszenia.
 14. Podejmowanie inicjatyw wspierających i służących rozwojowi wolontariatu – sprawdzone formy to: akcja milusińscy (zbieranie karmy dla bezdomnych psów), góra grosza, serce dla medyków.
 15. Organizowanie wydarzeń kulturalnych upowszechniających rodzimą tradycję i sztukę.
 16. Prowadzenie i organizowanie działań nakierowanych na wyrównywanie szans i rozwój organizacji pozarządowych.

Zapraszamy do galerii.

Oddział I
Oddział IV
Sala Doświadczania Świata
Terapia logopedyczna i pedagogiczna
c.d.
Mamy nadzieję, że remonty łazienek dla oddziału I i II będą ukończone do końca lutego (ale czy na pewno?)
Ale we wrześniu zaprosimy dzieci do nowych i pięknych łazienek
Dzieci z oddziału IV bawią się wykonując masę solną