Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc marzec 2021 r. w grupie IV sześciolatków.

1.Poznanie lokalizacji na mapie  (i globusie) oraz charakterystycznych cech wybranych kontynentów (Antarktyda, Afryka). Ustalenie zasad zachowania w podróży tzw. „Kodeksu dobrego podróżnika”.

2. Rozwijanie zainteresowań poznawczych dzieci, ciekawości świata, zainteresowań związanych z kosmosem, podróżami kosmicznymi, wynalazkami służącymi człowiekowi w życiu codziennym.

3.Dostrzeganie zmian w przyrodzie w okresie nadchodzącej, kalendarzowej wiosny. Prowadzenie obserwacji wzrastania roślin samodzielnie wysianych. Poznanie zawodu rolnika. Rozumienie pojęcia „duma z pracy” jako wartości wykonanej pracy.

4. Zapoznanie z różnymi formami teatralnymi.  Wdrażanie zasad  kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych oraz podczas prezentacji teatralnych w wykonaniu dzieci.

5. Pojecie tradycja jako przekazywanie obyczajów, poglądów, wierzeń, sposobów myślenia, zachowania oraz norm postępowania z pokolenia na pokolenie. Kształtowanie przeświadczenia o konieczności przekazywania tradycji rodzinnych następnym pokoleniom.

Wiersz miesiąca:

 „Układ Słoneczny”
U. Kamińska

 Na nocnym niebie, jak smuga bieli,

mglista poświata pasem się ścieli.

To galaktyka Drogi Mlecznej,

w niej właśnie leży Układ Słoneczny.

W środku ma Słońce, stąd jego nazwa.

Słońce to wielka, gorąca gwiazda.

Dokoła niego aż osiem planet

po swych orbitach krąży wytrwale.

Najbliżej Słońca Merkury mały,

najmniejszy z planet, skalisty cały.

Druga to Wenus – strasznie gorąca,

a za nią Ziemia – trzecia od Słońca.

Tak, nasza Ziemia, dobrze słyszycie,

jedyna z planet, gdzie tętni życie!

Czwartą z kolei jest Mars czerwony,

pełen skał, pustyń, zimny, zamglony.

Piąta to Jowisz – gazowa kula,

największa z planet, gdzie wiatr wciąż hula.

Szósta to Saturn – gazowy olbrzym,

ze swych pierścieni znany jest dobrze.

Siódmą jest Uran – z lodu i skały,

wokół pierścienie, błękitny cały.

Ostatnia z planet, ósma od Słońca,

to Neptun – burzom nie ma tam końca…

Układ Słoneczny to bez wątpienia,

nasz dom kosmiczny, bo w nim jest Ziemia!


Piosenka miesiąca:

„Święta Wielkanocne”

 słowa: A Bernat , muzyka: B. Kolago

1.Słońce złote jak pisanka

Na błękitnym niebie

Zaświeciło od poranka

Dla mnie i dla ciebie.

Bo… bo… to… to…

Ref.: Święta Wielkanocne,

 Zielenią się drzewa.

 Już bociany powróciły,

 Szpak o wiośnie śpiewa.

2.Weźmy kolorowe farby,

 pomalujmy jaka.

Niech pisanki lśnią w koszyku,

Wielkanocna bajka.

Bo… bo… to… to…

 Ref: Święta Wielkanocne…

3.I kurczaki, i baranki

Do koszyka damy.

Niech nasz koszyk piękny będzie,

Gdy na stół stawiany.

Bo… bo… to … to…