Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc maj 2021 w grupie V ,,Chochliki”

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci;
 • kształtowanie umiejętności budowania logicz­nych i poprawnych wypowiedzi; wprowadzanie pojęć odnoszących się do zawodów związanych z powstawaniem i produkcją książek oraz tych wykonywanych przez rodziców;
 • doskonalenie percepcji słuchowej przez dokonywanie analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej wyrazów, pamięciowe opanowywanie tekstów wierszy i piosenek oraz słownictwa w j. polskim;
 • stwarzanie możliwości do podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego związanych z omawianym tematem oraz wprowadzanie liter ł, Ł, h, H;
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej przez stwarzanie okazji do korzystania z różnych źródeł wiedzy – doświadczanie, obserwacja, książki, internet; przeprowadzanie prostych doświadczeń, obserwowanie ich wyników i wyciąganie wniosków na tej podstawie;
 • doskonalenie umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania na konkretach, zbiorach zastępczych; posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi; wprowadzenie cyfry 0 i liczby 10 i układanie jej z cyfr; posługiwanie się monetami w sytuacji zabawy; wykorzystanie umiejętności mierzenia do tworzenia gier;
 • rozwijanie zainteresowania środowiskiem przyrodniczym oraz kształtowanie postawy troski o środowisko przyrodnicze;
 • kształtowanie postaw prorodzinnych uświadamianie wspierającej roli rodziny; rozwijanie umiejętności wyrażania swoich emocji i odczuć związanych z rodziną; uświadamia­nie znaczenia rodziny i budowania właściwych relacji pomiędzy jej członkami, uświadamianie, że każda osoba w rodzinie ma swoje prawa i obowiązki;
 • rozwijanie umiejętności muzycznych, wokalnych i tanecznych poprzez naukę nowych piosenek i tańców oraz grę na instrumentach, improwizowanie ruchem, dźwiękiem, aktywne uczestniczenie w zabawach tanecznych; uwrażliwianie na elementy muzyki – rytm, tempo, nastrój;
 • rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas codziennych czynności samoobsługowych i porządkowych, zabaw konstrukcyjnych, plastycznych, rysowania po śladzie.

Piosenka miesiąca

Majowe życzenia
(sł. i muz. Malina Sarnowska)

 1. Jak Ci, mamo, powiedzieć – nie wiem,
  żeś najlepszą jest z mam.
  Narysuję ci serce
  i piosenkę tę dam.

Ref.:     Piosenka dla mamy, dla mamy piosenka
            Najlepsze życzenia schowamy w dźwiękach.
            Piosenka dla mamy, zielona jak maj!
            Tańcz z nami, śpiewaj i graj

2. A ty co powiesz na to, tato,
że słów tyle już znam.
Dziś ułożę je w rymy
i piosenkę ci dam.

Ref.:     Piosenka dla taty, dla taty piosenka,
            Jest dobra na co dzień, dobra od święta.
            Piosenka dla taty pachnąca jak bzy!
            Zaśpiewaj z nami i ty.

Wiersz miesiąca

Gdybym był…
Gdybym ja był kosmonautą
Z tych najdalszych gwiezdnych tras
Mym rodzicom dzisiaj dałbym
Najpiękniejszą z wszystkich gwiazd.

Gdybym była malarką
Namalowałabym kwiat,
Który miałby w sobie wszystko
Najpiękniejsze co zna świat.

Ale my jesteśmy dziećmi,
Więc moc życzeń dziś najszczerszych
Przynosimy zamiast gwiazd
wiersz, piosenkę i  laurkę
I serc tyle ile nas.