Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na m-c maj 2021 w gr. III

1.Rozumienie, jakie role pełni mama i tata w domu, zachęcanie do niesienia pomocy w pracach domowych.

2.Rozpoznawanie roślin i zwierząt żyjących na łące, zachęcanie do wnikliwej obserwacji przyrody. Wzbogacanie wiedzy na temat roli pszczół w zapylaniu drzew.

3.Doskonalenie umiejętności rozpoznawania barw podstawowych i pochodnych.

4. Rozwijanie kompetencji matematycznych . Kształtowanie umiejętności kodowania informacji.

5. Kształtowanie szacunku do książek , poznanie pojęcia „morał”, poznanie różnych rodzajów literatury dziecięcej.

Piosenka:

Piosenka ,,Wiosna w błękitnej sukience”

1.Wiosna w błękitnej sukience bierze krokusy na ręce.

  Wykąpie je w rosie świeżej i w nowe płatki ubierze.

   Ref. Wiosna buja w obłokach, wiosna płynie wysoko,

   wiosna chodzi po drzewach, wiosna piosenki śpiewa.

2. Potem z rozwianym warkoczem niebem powoli gdzieś kroczy.

   Wysyła promyki słońca i wiersze pisze bez końca.

 Ref. Wiosna buja w obłokach…

3.  Nocą się skrada z kotami, chodzi własnymi drogami.

A teraz śpi już na sośnie i nie wie, że sosna rośnie.

 Ref. Wiosna buja w obłokach…

Wiersz:

B. Forma „Majowa Łąka”

Powiał wiatr majowy,

 łąka zapachniała.

 Świeżą koniczyną

 pokryła się cała.

Brzęczą głośno pszczoły,

pracują wytrwale.

Zapylają kwiaty,

 nie nudzą się wcale.

Słońce mocno grzeje,

świat do życia budzi.

Dobry czas nastaje

 dla zwierząt i ludzi.