Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze w grupie II „Smyki” na miesiac listopad 2020r.

  1. Budowanie poczucia tożsamości narodowej, poznanie nazwy stolicy Polski i jej symbolu, poznawanie polskich symboli narodowych (godło, flaga, hymn),
  2. Zachęcanie do szanowania odmienności innych,
  3. Poznanie różnych rodzajów domów,
  4. Uświadomienie niebezpieczeństwa związanego z oddaleniem się od osoby dorosłej w mieście,
  5. Rozwijanie umiejętności matematycznych, poznanie określeń opisujących wysokość różnych budynków i przedmiotów, posługiwanie się określeniami „wysoki – niski”,
  6. Wdrażanie do bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych znajdujących się w domu i przedszkolu,
  7. Prowadzenie obserwacji i wyciąganie wniosków z doświadczeń
  8. Budzenie odpowiedzialności za posiadane w domu zwierzę,
  9. Poznanie różnych rodzajów deszczu i sposobów jego naśladowania,

Piosenka miesiąca
To jest mój kraj’
(sł. Dorota Kluska, muz. Piotr Opatowicz)

Tutaj dom mój i rodzina ukochana,
park, przedszkole, okolica dobrze znana.
A tuż obok rosną kwiaty, stare drzewa
i chór ptaków gdzieś w konarach pięknie śpiewa.

Ref. To jest mój kraj, to moja Polska,
ja jestem Polką, ty – Polakiem.
To nasze miejsce, tu jest nasz dom,
gdzie Wisła płynie swoim szlakiem.

Tu odkrywam, tutaj uczę się z ochotą,
jak kochać ojczyznę i jak być patriotą.
Wszędzie słychać polski język – nasz ojczysty
i rozbrzmiewa hymn tak piękny, uroczysty.

Ref. To jest mój kraj, to moja Polska…

Tu, gdzie Bałtyk i gdzie Tatry – nasze góry,
których szczyty sterczą aż po same chmury.
Każde miasto, każda wioska, nawet mała,
to jest właśnie ukochana Polska cała.

Ref. To jest mój kraj, to moja Polska… /2×


Wiersz miesiąca
Wanda Grodzieńska Listopad
 
Przyszedł sobie do ogrodu
 stary ,siwy pan Listopad.
Grube palto wziął od chłodu
 i kalosze ma na stopach.
 Deszcz zacina, wiatr dokucza.
Pustka, smutek dziś w ogrodzie.
Pan Listopad cicho mruczy:
nic nie szkodzi, nic nie szkodzi.
Po listowiu kroczy sypkim na ławeczce sobie siada.
Chłód i zimno. Mam dziś chrypkę.
Trudna rada, trudna rada.