Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie IV „Łowcy przygód” na miesiąc listopad 2020 r.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

  1. Poszerzanie wiadomości dzieci na temat swojego kraju: nazwa, stolica, symbole narodowe, tradycje, historia powstania, sławne postacie.
  2. Budowanie postawy patriotycznej przez kształtowanie umiejętno­ści przyjmowanie odpowiedniej postawy w trakcie śpiewania hymnu państwowego, budzenia poszanowania dla wszystkich symboli narodowych.
  3. Poznanie tradycji własnego regionu: charakterystyczny strój ludowy, mowa, tańce, pielęgnowanie tradycji regionalnych itp.
  4. Rozwijanie poczucia tożsamości narodowej: zapoznanie z historią Narodowego Święta Niepodległości.
  5. Przygotowanie do czytania przez doskonalenie słuchu fonematycznego – doskonalenie umiejętności rozpoznawania dźwięków wydawanych przez przedmioty co­dziennego użytku; analiza i synteza głoskowa wyrazów; czytanie globalne wyrazów mapa, Polska, dom wprowadzanie kolejnych liter d, D, e, E, u, U; zachęcanie do podejmowania prób samodzielnego czytania.
  6. Rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie przeliczania, porównywania liczebności zbiorów, dodawania i odejmowania na konkretach i zbiorach zastępczych, rozwijanie myślenia operacyjnego podczas ustalania stałości elementów w zbiorze, porównywania ciężarów w zabawach; wprowadzenie cyfry 3 i znaku =; posługiwanie się poznanymi cyframi i znakami do kodowania informacji.
  7. Rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci – wprowadzenie tańca narodowego „Polonez” i piosenki „Jak mam powiedzieć to”, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania muzyki instrumentalnej, rozwijanie poczucia rytmu, doskonalenie umiejętności reagowania na akcent muzyczny, uwrażliwianie na elementy muzyki takie jak tempo, dynamika, wysokość dźwięków.

Piosenka miesiąca – „ Jak mam powiedzieć to?” – Monika Kluza

„ Jak mam powiedzieć to?” – Monika Kluza                                

  1. Jak mam powiedzieć to, że bardzo kocham Ją?

Jakich słów użyć mam, by wyrazić to, by wyrazić to, by wyrazić to.

Ref: Kiedy pada deszcz, Polsko kocham Cię.

         Kiedy wicher dmie, ja uwielbiam Cię.

         Słońce czy śnieg o Tobie wciąż śnie,

         Polsko kocham Cię!  /x2

  • Polsko tak bardzo chcę, zabliźnić rany Twe.

Ukoić smutki, łzy i szczęśliwie żyć i spokojnie śnić, i w miłości żyć.

Ref: Kiedy pada deszcz, Polsko kocham Cię.

         Kiedy wicher dmie, ja uwielbiam Cię.

         Słońce czy śnieg o Tobie wciąż śnie,

         Polsko kocham Cię!  /x2

Wiersz miesiąca – „Symbole narodowe” -Anna Bomba

„Symbole narodowe” -Anna Bomba

Hymn naszej ojczyzny,

„Mazurek Dąbrowskiego”,

śpiewamy, stojąc na baczność –

 pamiętaj, mój kolego.

Biało-czerwona flaga

łączy wszystkich rodaków.

Tak było, jest i tak będzie,

od Gdańska aż po Kraków.

Biały Orzeł w koronie

polskich granic pilnuje,

a wiara, nadzieja i miłość

silną Polskę buduje.