Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie V “Chochliki” na miesiąc listopad 2020 r.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 1. Poszerzanie wiadomości na temat swojego kraju: nazwa, stolica, symbole narodowe, tradycje, historia powstania, sławne postacie;  wzbogacanie słownika dziecka o pojęcia ojczyzna, mała ojczyzna, stolica, patriota, patriotyzm. Rozwijanie poczucia tożsamości narodowej.
 2. Przygotowanie do czytania przez doskonalenie słuchu fonematycznego – doskonalenie umiejętności rozpoznawania dźwięków wydawanych przez przedmioty co­dziennego użytku; analiza i synteza głoskowa wyrazów; czytanie globalne wyrazów mapa, Polska, dom, wprowadzanie kolejnych liter d, D, e, E, u, U; zachęcanie do podejmowania prób samodzielnego czytania.
 3. Rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie przeliczania, porównywania liczebności zbiorów, dodawania i odejmowania na konkretach i zbiorach zastępczych, kodowania i dekodowania informacji, wyznaczania kierunków w przestrzeni i na kartce; rozwijanie myślenia operacyjnego podczas ustalania stałości elementów w zbiorze, porównywania ciężarów w zabawach; wprowadzenie cyfry 3
  i znaku =; posługiwanie się poznanymi cyframi i znakami do kodowania informacji.
 4. Kształtowanie wrażliwości muzycznej dzieci, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania muzyki instrumentalnej, rozwijanie poczucia rytmu, doskonalenie umiejętności reagowania na akcent muzyczny, uwrażliwianie na elementy muzyki takie jak tempo, dynamika, wysokość dźwięków.
 5. Rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci i wrażliwości estetycznej przez projektowanie i planowanie pracy, dobieranie barw
  i wykorzystywanie różnorodnych materiałów.
 6. Budzenie zainteresowania środowiskiem przyrodniczym i różnorodnymi zjawiskami przez prowadzenie zabaw doświadczalnych; doskonalenie umiejętności prowadzenia ob­serwacji.
 7. Rozwijanie wyobraźni, kre­atywnego myślenia, postaw twórczych; wyrabianie samodzielności podczas pracy, satysfakcji z samo­dzielnie wykonanego zadania.

Piosenka miesiąca – „Jestem Polakiem”

Ref.     Jesteśmy Polką i Polakiem,
            dziewczynką fajną i chłopakiem.
            Kochamy Polskę z całych sił,
            chcemy byś również kochał ją i ty, i ty.

Ciuchcia na dworcu czeka,
dziś wszystkie dzieci pojadą nią by poznać kraj.
Ciuchcia pomknie daleko
i przygód wiele na pewno w drodze spotka nas.

Ref:    Jesteśmy Polką i Polakiem…

Pierwsze jest Zakopane, miejsce wspaniałe,
gdzie góry i górale są.
Kraków to miasto stare, w nim piękny Wawel,
obok Wawelu mieszkał smok.

Ref:    Jesteśmy Polką i Polakiem…

Teraz to już Warszawa, to ważna sprawa,
bo tu stolica Polski jest.
Wisła, Pałac Kultury, Królewski Zamek
i wiele innych, pięknych miejsc.

Ref:    Jesteśmy Polką i Polakiem…

Toruń z daleka pachnie,
bo słodki zapach pierników kusi mocno nas.
Podróż skończymy w Gdańsku,
stąd szarym morzem można wyruszyć dalej w świat.

Ref:    Jesteśmy Polką i Polakiem… (x2)

Wiersz miesiąca

„Polskie symbole” – Marcin Przewoźniak

To nasza flaga. Barwy znajome.       
Na górze białe, w dole czerwone.     
Czerwień to walka, miłość i wierność.         
A biel? To czystość oraz szlachetność.         
Czerwień? To tarcza. A biel? To orzeł.        
Skąd to wiadomo? Sam sprawdzić możesz.
Popatrz na godło, Polaku mały,        
W tarczy czerwonej jest Orzeł Biały.           
Słuchaj „Mazurka”. Pieśni znajomej,
O tym, że Polska jest naszym domem.         
Stojąc na baczność, w hymnie śpiewamy     
Że jest ojczyzną, którą kochamy.