Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc Listopad w gr III 5 -latki

1.Wdrazanie do przestrzegania reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (w zabawach i sytuacjach zadaniowych)

2.Rozwijanie poczucia dumy z przynależności do lokalnej społeczności i do narodu poprzez rozbudzanie zainteresowania własną miejscowością i krajem.

3. Nabywanie umiejętności obserwowania zjawisk przyrodniczych , wyciągania i formułowania wniosków.

4.Zapoznawanie z wizerunkiem i sposobem życia zwierząt leśnych i domowych Zachęcanie do opiekowania się nimi przez cały rok, a szczególnie zima.

5.Rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych , poprawne stosowanie ich w zadaniach i zabawach.

6.Doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała.

7. Wyrabianie pewności siebie w wypowiadaniu własnego zdania w rozmowach na określony temat.

8.Utrwalanie nawyków higienicznych, porządkowych oraz czynności samoobsługowych.

Piosenka miesiąca:

A ja patrzę, a ja słucham

Kiedy pada deszcz za oknem, co jest suche, a co mokre?

Mokre klony i topole, sucho jest pod parasolem!

A ja patrzę na to wszystko, co daleko jest i blisko, a ja patrzę, a ja słucham, co mi nuci deszcz do ucha.

W dole rzeka, w górze słońce, co jest zimne, co gorące?

Słońce cieple ma serduszko, zimne fale w rzece pluszczą!

A ja patrzę na to wszystko, co daleko jest i blisko, fale szepczą mi do ucha, a ja patrzę, a ja słucham.

 A ja patrzę na to wszystko, co daleko jest i blisko, widzę rzekę, słońce, drzewa i cichutko o tym śpiewam.  

Wiersz miesiąca:

Helena Bechlerowa

Parasole

Na ulicy pod drzewami

parasole dwa.

Pod tym dużym idzie mama,

pod tym małym – ja.

Idę z mamą. Idę, słucham,

mama słucha też,

jak z drzewami o czymś szepcze

rozgadany deszcz.

Szepcze cicho, to znów głośniej,

w rynny dzwoni, gra

i wesoło stuka, puka

w parasole dwa.