Więcej o: Zajęcia z dogoterapii

Zajęcia z dogoterapii

W naszym przedszkolu odbyły się zajęcia z dogoterapii z udziałem psa terapeutycznego rasy golden retriver, których celem jest kształtowanie pozytywnych emocji dziecka w kontakcie z psem . Przedszkolaki uczyły się także prawidłowego zachowania się wobec czworonoga, a niektóre przełamywały lęk przed zwierzętami. Obecność psa na zajęciach wyzwoliła w dzieciach spontaniczną radość.

Zamierzenia dydaktyczno wychowawcze na m-c marzec 2021 w gr. III

1. Kształtowanie wartości  jaką jest dążenie do wiedzy, poznanie najważniejszych dla ludzkości wynalazków. 2. Określanie pogody i zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla wczesnej wiosny. 3. Prowadzenie obserwacji roślin w ogrodzie przedszkolnym i w kąciku przyrody czasie kiełkowania , pojawiania się pąków i liści. 4. Próby samodzielnego wykonywania prostych doświadczeń i  wnioskowania. 5. Kodowanie i dekodowanie informacji. […]

Zamierzenia dydaktyczno – na m-c luty 2021 w gr. III ,,Tropiciele”

Kształtowanie poczucia szacunku wobec sił przyrody, poznanie odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii. Poznawanie świata poprzez doświadczenia i eksperymenty. Doskonalenie orientacji w schemacie ciała. Przygotowanie do dodawania-rozwijanie prawidłowego liczenia w sytuacjach życiowych. Prowadzenie ćwiczeń pobudzających motywacje do czynności grafomotorycznych. Piosenka : Rzeki, morza oceany opływają Ziemie. Słodkie stawy czy jeziora, pełne ryb strumienie. Woda także w chmurach […]

Życzenia dla Babci i Dziadka

Święto Babci i Dziadka Dzisiaj jest Dzień Babci i święto Dziadziusia.O tym dniu pamięta każda mała wnusia. My – wasi wnuczkowie – również pamiętamy. I swoim najbliższym życzenia składamy.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na m-c grudzień 2020 w gr III

1.Zapoznanie dzieci z urządzeniami domowymi oraz bezpiecznym posługiwaniem się nimi. 2.Przyblizenie tradycji świątecznych Bożego Narodzenia. 3.Poznawanie zimowej przyrody, inicjowanie zabaw badawczych i eksperymentowanie. 4. Uświadomienie potrzeby dostosowania ubioru do warunków charakterystycznych dla danej pory roku. 5. Zachęcanie do odgrywania scenek dramowych. 6. Zachęcanie do radosnego muzykowania i śpiewania piosenek z uwzględnieniem rytmu, tempa, wysokości dźwięku. […]

Więcej o: Podsumowanie akcji zbierania karmy

Podsumowanie akcji zbierania karmy

Już po raz kolejny dzieci z naszego przedszkola uczestniczyły w akcji zbierania karmy dla bezdomnych psów z powiatu lubaczowskiego pod opieką Fundacji Równi Wobec Życia ,,Wystarczy chcieć”. Dziękujemy dzieciom i rodzicom za wsparcie dla zwierząt potrzebujących pomocy.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc Listopad w gr III 5 -latki

1.Wdrazanie do przestrzegania reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (w zabawach i sytuacjach zadaniowych) 2.Rozwijanie poczucia dumy z przynależności do lokalnej społeczności i do narodu poprzez rozbudzanie zainteresowania własną miejscowością i krajem. 3. Nabywanie umiejętności obserwowania zjawisk przyrodniczych , wyciągania i formułowania wniosków. 4.Zapoznawanie z wizerunkiem i sposobem życia zwierząt leśnych i domowych Zachęcanie do opiekowania […]