Zamierzenia dydaktyczno wychowawcze na m-c marzec 2021 w gr. III

1. Kształtowanie wartości  jaką jest dążenie do wiedzy, poznanie najważniejszych dla ludzkości wynalazków.

2. Określanie pogody i zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla wczesnej wiosny.

3. Prowadzenie obserwacji roślin w ogrodzie przedszkolnym i w kąciku przyrody czasie kiełkowania , pojawiania się pąków i liści.

4. Próby samodzielnego wykonywania prostych doświadczeń i  wnioskowania.

5. Kodowanie i dekodowanie informacji.

6. Wdrażanie do kształtowania umiejętności współdziałania w zespole.

Wiersz:  „ Marcowa pogoda”  – B. Forma

Ja jestem marzec, ja wam pokażę,
jak dobrze mieszać pogodę w garze.
Zanim na dobre wiosna przybędzie,
ja ślady zimy zostawię wszędzie.

Zmarzną wam nosy i zmarzną uszy,
i jeszcze trochę śnieżek poprószy.
I chociaż słońce mocniej przygrzeje,
to jeszcze chłodnym wiatrem powieje.

Piosenka: „Przyszła wiosna do niedźwiedzia”

1. Przyszła wiosna do niedźwiedzia:– zbudź się misiu, zbudź!Pogłaskała słonkiem,
dzyń, dzyń leśnym dzwonkiem.
Zbudź się misiu, zbudź się misiu,

a on śpi i już!
2. Przyszła wiosna do niedźwiedzia:– zbudź się misiu, zbudź.Burzą grała, grzmiała,
gromem zahuczała.
Zbudź się misiu, zbudź się misiu,
a on śpi i już!
3. Nadleciała pszczółka mała:– zbudź się misiu, zbudź.Bzyku, bzyk do ucha, 
widział kto leniucha!
Ledwie pszczółka bzyk, bzyknęła
niedźwiedź krzyknął – MIÓD!