Powrót do przedszkola od 9.11

Szanowni Rodzice,

Pragniemy poinformować, iż od poniedziałku 9.11.2020 praca przedszkola zostaje wznowiona.

Przypominamy o panujących procedurach bezpieczeństwa na terenie przedszkola, prosimy o bezwzględne stosowanie się do nich.

Dzieci schodzą się do przedszkola do oddzielnymi wejściami:
– Grupa I – wejście od ulicy (UL. MICKIEWICZA)
– Grupa II – wejście od ulicy
– Grupa III – wejście od placu zabaw
– Grupa IV  – wejście od placu zabaw
– Grupa V – wejście od ulicy

 • Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez jakichkolwiek objawów świadczących o infekcji dróg oddechowych lub choroby zakaźnej (katar, kaszel, podwyższona temperatura – powyżej 37.5 C, widoczne osłabienie, ospałość, złe samopoczucie).
 • Objawy chorobowe spowodowane alergią powinny być potwierdzone zaświadczeniem lekarskim ( obowiązkowo).
 • W przypadku objawów choroby nauczyciel może odmówić przyjęcia dziecka do przedszkola.
 • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, dziecka nie należy przyprowadzać do przedszkola.
 • Rodzice/prawni opiekunowie/ inne osoby upoważnione nie mogą wejść do przestrzeni wspólnej przedszkola (szatnia), ale mogą przebywać na zewnątrz placówki, placu zabaw.
 • Dzieci oddajemy pod opiekę pracownikom przedszkola, nie wchodząc do przedszkola, którzy przebiorą dzieci i odprowadza je do odpowiedniej sali.
 • Rodziców z dziećmi oczekujących na wprowadzenie i odebranie dzieci prosimy o uzbrojenie się w cierpliwość i zachowanie odpowiedniego dystansu między sobą min 1,5 m na zewnątrz przedszkola.
 • W szatni przedszkola nie może przebywać rodzic lub opiekun prawny.
 • Uprzejmie prosimy, aby dziecko nie przynosiło do przedszkola zabawek, słodyczy i innych niepotrzebnych przedmiotów.
 • Wśród wyposażenia przedszkolaka powinno się znaleźć: obuwie zamienne, ubranie na zmianę. Każde dziecko posiada podpisany woreczek, w którym przechowywane będą niezbędne – czyste ubrania zastępcze. Worek przechowywany jest w szatni w indywidualnej szafce dziecka.
 • Nie przynosimy do przedszkola szczoteczek do zębów. O terminie ponownego wprowadzenia mycia zębów powiadomimy Państwa w trakcie roku.
 • Wszystkie sale zostały przygotowane ściśle z wytycznymi sanitarno-higienicznymi: zostały usunięte wszelkie sprzęty, zabawki oraz pomoce, których nie można poddawać dezynfekcji.
 • Sprzęt na terenie ogrodu podlega codziennej dezynfekcji po każdej z grup. Sprzęty, których nie można skutecznie zdezynfekować są wyłączone z użytkowania.
 • W celu przekazania istotnych informacji o dziecku, rodzic/prawny opiekun powinien skontaktować się z wychowawcą telefonicznie (tel. 16 632 93 60) oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail nauczycieli).