Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie II “Smyki” na miesiąc grudzień 2020 r.

  1. Poznanie zjawisk zwiastujących nadejście zimy oraz wyglądu różnych płatków śniegowych,
  2. Poznawanie ptaków pozostających w naszym kraju na zimę,
  3. Rozwijanie poczucia rytmu i wrażliwości słuchowej,
  4. Poznanie sposobów ochrony przed zimnem,
  5. Zachęcanie do dbania o własne zdrowie poprzez pamiętanie o odpowiednim ubiorze,
  6. Poznawanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia,
  7. Wzbogacanie wiedzy na temat czynności związanych z przygotowaniami do świąt Bożego Narodzenia,
  8. Ukazanie piękna utworów muzycznych opowiadających o świętach Bożego Narodzenia,
  9. Rozwijanie motoryki małej i precyzyjnych ruchów rąk,
  10. Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania ze zrozumieniem,

Wiersz miesiąca

TO WŁAŚNIE TEGO WIECZORU

To właśnie tego wieczoru,
gdy wiatr zimny śniegiem dmucha,
w serca złamane i smutne
po cichu wstępuje otucha.

To właśnie tego wieczoru,
od bardzo wielu wieków,
pod dachem tkliwej kolędy
Bóg rodzi się w człowieku.

Piosenka miesiąca
ŚWIEĆ GWIAZDECZKO MAŁA ŚWIEĆ

Zaprowadź mnie, prosto do Betlejem
Zaprowadź mnie, gdzie Bóg narodził się
Zaprowadź mnie, nie mogę spóźnić się
Nie mogę spóźnić się

Ref. Świeć, gwiazdeczko, mała świeć
Do Jezusa prowadź mnie
Świeć, gwiazdeczko, mała świeć
Do Jezusa prowadź mnie

Narodził się, Bóg stąpił na Ziemie
Narodził się, by uratować mnie
Narodził się i nie zostawił mnie
I nie zostawił mnie

Ref. Świeć, gwiazdeczko, mała świeć

Czekaja tam, Józef i Maryja
Śpiewają nam, śpiewają gloriia
To gloriia, święta historiia
Święta historiia

Ref. Świeć, gwiazdeczko, mała świeć