Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc styczeń 2021 w grupie ,,Skrzaty” (3- latki)

1.Poznanie sposobów pomocy zwierzętom zimą np. dokarmianie ptaków w karmniku przedszkolnym.

2. Zwrócenie uwagi dzieci na bezpieczne i niebezpieczne zabawy zimowe.

3. Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem czytanych przez nauczyciela utworów literackich.

4. Używanie określeń : wysoki, niski, długi, krótki.

5. Nazywanie członków bliskiej rodziny. Rozumienie więzi rodzinnych jakie wiążą dziadków i wnuki.

6. Odczuwanie miłości, wdzięczności i przywiązania do członków rodziny.

Wiersz miesiąca : ,, Życzenia” I. Salach

Dziś dla Babci słońce mamy

I całuski dla Dziadziusia

Dziś życzenia wnuczek składa

I piosenki spiewa wnusia.

Aby Babcia i Dziadziunio

W zdrowiu długo żyli,

Aby uśmiech dla nas mieli

W każdej wolnej chwili.

Piosenka miesiąca : ,, Zimowe słonko”

Zimowe słonko wesoło patrzy

I ciepły uśmiech ma dziś dla babci

I ja też babciu mam dziś dla Ciebie

Uśmiech jak słonko jasne na niebie.