Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie V “Chochliki” na miesiąc styczeń 2021 r.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

  1. Rozwijanie słownika dzieci o pojęcia dotyczące wartości: pomoc, uczciwość oraz pojęcia dotyczące najbliższego otoczenia dziecka, stwarzanie możliwości do prowadzenia dialogu, wywiadu na określony temat.
  2. Stwarzanie możliwości podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego oraz wprowadzanie liter z, Z, b, B, n, N, s, S i czytanie sylab, wyrazów, krótkich tekstów słowno-obrazkowych.
  3. Kształtowanie właściwych postaw dzieci, takich jak chęć niesienia pomocy innym, wrażliwość, szacunek do innych ludzi ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych, uczciwość, zdrowy styl życia; wzmacnianie więzi rodzinnych.
  4. Rozwijanie myślenia operacyjnego – uświadamianie następstwa dni tygodnia i miesięcy; posługiwanie się pojęciami wczoraj, dzisiaj, jutro, nazwami dni tygodnia i miesięcy;poznanie sposobów mierzenia czasu; zabawy zegarem – odczytywanie pełnych godzin; ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu na konkretach i zbiorach zastępczych; posługiwanie się modelami pieniędzy w sytuacji zabawy.
  5. Wprowadzenie cyfry 6 i znaku +; kodowanie i dekodowanie informacji za pomocą symboli, cyfr 1–6 i znaków +, =.
  6. Rozwijanie umiejętności muzycznych i wokalnych poprzez naukę nowych piosenek; rozwijanie wrażliwości słuchowej dzieci i umiejętności różnicowania metrum 3- i 4-miarowego; doskonalenie umiejętności rozpoznawania me­lodii walca, stwarzanie możliwości podejmowania aktywności muzycznej – gra na instrumentach, improwizowanie ruchem, dźwiękiem.
  7. Kształtowanie postaw prozdrowotnych, przestrzegania bezpiecznych sposobów zabawy na śniegu; zachęcanie do stosowania zasad zdrowego stylu życia zgodnie z piramidą zdrowia.
  8. Rozwijanie przedsiębiorczości dzieci podczas planowania i organizowania imprez: Dzień Babci i Dziadka; kształtowanie umiejętności współpracy w zespole, dochodzenia do kompromisu, dzielenia się zadaniami do wykonania, czerpania radości ze wspólnej pracy dla innych.

Piosenka miesiąca – „Życzenia dla babci i dziadka”

Dziś dla naszej babci zaśpiewamy tak:
„La, la, la, la, la, la, żyj nam sto lat!
Niech nasza piosenka wielką radość da,
la, la, la, la, la, la, żyj nam sto lat!
Twój wnuczek i wnuczka śpiewają z całych sił,
la, la, la, la, la, la, sto lat nam żyj!
Wszystkiego najlepszego,
dużo zdrowia i wiele radości życzymy ci!”

Dla naszego dziadka zaśpiewamy tak:
„La, la, la, la, la, la, żyj nam sto lat!
Niech nasza piosenka wielką radość da,
la, la, la, la, la, la, żyj nam sto lat!
Twój wnuczek i wnuczka śpiewają z całych sił,
la, la, la, la, la, la, sto lat nam żyj!
Wszystkiego najlepszego,
dużo zdrowia i wiele radości życzymy ci!”

Wiersz miesiąca – „Moja babcia”

Jestem sobie wnuczka mała,
moja babcia jest wspaniała.
Zna tuziny pięknych bajek,
których słucha się wspaniale.

Gry, zabawy, wyliczanki,
rożne wiersze, zgadywanki.
Umie z klocków stawiać wieże,
dobrze gra na komputerze.

Zawsze zgrabnie piłkę łapie,
aż się na nią gapią gapie.
Zimą bierze mnie na narty.
Kocham babcię – to nie żarty!