Miejskie Przedszkole Nr 1 – Kraina Uśmiechu

24 maja 2018r. odbyło się uroczyste nadanie imienia przedszkolu. Od tego dnia nasze przedszkole ma swój indywidualny wizerunek. Impreza została połączona z piknikiem rodzinnym. Na hali sportowej MOS odbyła się uroczystość, która zgromadziła rodziców, zaproszonych gości i najważniejsze osoby tj. dzieci. Po części oficjalnej, podczas której wystąpiła Pani Dyrektor, przewodniczący Komisji Oświatowej RM – Pan Rafał Dudzic, przedstawiciel Kuratora Oświaty w Rzeszowie: Pani Dorota Kalata, burmistrz miasta – Pan Krzysztof Szpyt, .odbyła się część artystyczna. Wspaniałe występy dzieci były ukoronowaniem uroczystości. Pan Piotr Kaczor i Julia Drozd – absolwenci naszego przedszkola uświetnili pięknym występem imprezę. Następnie została odsłonięta tablica na budynku przedszkola, której sponsorem jest Pan Ziemowit Kisz. Wszyscy rodzice i dzieci bawili się i piknikowali na podwórzu przedszkolnym w atmosferze radości i zabawy przy muzyce i  ,,dmuchańcu” , udostępnionym przez Państwa  Annę i Michała  Krupów. Za wspólne przygotowanie imprezy składam podziękowania: nauczycielkom, Radzie Rodziców, Komisji Konkursowej. Bez sponsorów nasza impreza nie byłaby tak wspaniała, ich wsparcie pozostanie w pamięci.