Nabór do przedszkola na rok szkolny 2018/2019

Szanowni Państwo

Zainteresowanych naszym przedszkolem prosimy o zapoznanie się z zasadami naboru, terminami i odpowiednim regulaminem. Jednocześnie informujemy, że wszelkich informacji codziennie udziela dyrektor osobiście w przedszkolu w godz. od 8.00 do 15.30.

1. Zarządzenie NR 7/2018 Burmistrza Miasta Lubaczowa w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Lubaczów na rok szkolny 2018/2019  Zarządzenie str 1 Zarządzenie str2 

2. Uchwała Nr 435/XLIV/2018  Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia kryteriów oraz liczby punktów za kryteria  na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego dla przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Lubaczów Uchwała Rady Miejskiej w Lubaczowie.

Wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola prowadzonego przez Gminę Miejską Lubaczów wniosek o przyjęcie do przedszkola2018-2019 (do pobrania ze strony lub bezpośrednio w przedszkolu) od 01 marca do 31 marca 2018.