Nasze przedszkole przystępuje do procedury nadania imienia.

Dyrektor oraz cała społeczność przedszkolna, a także rodzice podjęli się trudu nadania imienia dla naszego przedszkola. Uzasadnienie:

  1. Przedszkole jest najstarszą placówką w naszym mieście i już najwyższa pora, aby uzyskało tożsamość wyróżniającą ją i określającą w naszym mieście.
  2. Bogata i ciekawa historia naszego budynku, m.in.: miejsce działalności przed II wojną Towarzystwa Sportowego ,,Sokół” oraz miejsce treningu szermierzy obliguje Radę Pedagogiczną i dyrektora do podjęcia procedury nadania imienia.

Cel:

  • Przedszkole będzie rozpoznawalne i wyróżniające się w naszej lokalnej zbiorowości,
  • Uzyska indywidualną tożsamość,
  • Uzyska ciekawszą tożsamość na forum internetowym,
  • Przybliży działania pedagogiczne i wychowawcze naszego przedszkola, które będą związane z imieniem,
  • Zmobilizuje kadrę i rodziców do działań promujących przedszkole.

Dotychczasowe działania, czyli co już zrobiono w tym kierunku:

Sierpień 2017r. – Zapoznanie Rady Pedagogicznej i pracowników z procedurą nadania imienia.

Wrzesień 2017r. –  Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę pozytywnie opiniującą działania organizacyjne i harmonogram działań związanych z nadaniem imienia.

Wrzesień 2017r. –  Zapoznanie rodziców z procedurą nadania imienia na zebraniu ogólnym, wyrażenie zgody przez nich na realizację zadań zawartych w procedurze.

Wrzesień 2017r. – Rozmowy nauczycielek w oddziałach z dziećmi na temat nadania imienia i zbieranie od dzieci propozycji imienia.

Wrzesień 2017r. – Przygotowanie dla rodziców i personelu kart do składania propozycji imienia, poprzez wpisanie propozycji i włożenie do urn przy każdej sali. (Bardzo prosimy rodziców o składanie propozycji, bo nie wszyscy jeszcze to zrobili).

Następne działania będziemy prezentować na bieżąco zgodnie z harmonogramem.

Całość procedury znajduje się na tablicy ogłoszeń obok gabinetu dyrektora.