Oświadczenie woli przyjęcia dziecka do Miejskiego Przedszkola nr 1

Prosimy rodziców o przesyłanie drogą elektroniczną wypełnionego oświadczenia woli przyjęcia dziecka lub potwierdzenie telefoniczne w sekretariacie przedszkola – 16 632 93 60.