Grupa IV

Plan dnia

6.30 – 8.30
Schodzenie się dzieci. Zabawy wg inwencji dzieci w kącikach tematycznych; zabawy integracyjne; praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym; zabawy i ćwiczenia ruchowe.

8.30 – 9.00
Prace porządkowe; przygotowanie do śniadania.

9.00 – 9.30
Śniadanie. Czynności samoobsługowe, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

9.30 – 10.30
Zajęcia edukacyjno – wychowawcze w oparciu o podstawę programową; zabawy dydaktyczne, ruchowe, tematyczne; zabawy i ćwiczenia logopedyczne oraz kinezjologiczne; zajęcia i zabawy swobodne.

10.30 – 11.30
Zabawy i zajęcia ruchowe w ogrodzie przedszkolnym; wycieczki i spacery w okolice przedszkola; swobodne zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci.

11.30 – 12.00
Przygotowanie do obiadu – czynności porządkowe i higieniczne.

12.00 – 12.30
Obiad. Wprowadzanie i utrwalanie prawidłowych czynności samoobsługowych.

12.30 – 13.45
Odpoczynek poobiedni – relaksacja, zabawy integracyjne, gry planszowe, zabawy w kącikach zainteresowań; zabawy w ogrodzie przedszkolnym; ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych.

13.45 – 14.15
Przygotowanie do podwieczorku – czynności porządkowe i higieniczne.

14.15 – 14.30
Podwieczorek.

14.30 – 16.00
Zabawy dowolne na podwórzu przedszkolnym; zabawy w kącikach zainteresowań; rozchodzenie się dzieci – utrwalanie nawyków grzecznościowych.