Grupa V

Plan dnia

8.00 – 8.30
Schodzenie się dzieci. Zabawy wg inwencji dzieci w kącikach tematycznych; zabawy integracyjne; praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym; zabawy dydaktyczne i gry stolikowe; praca indywidualna z dzieckiem wymagającym wspomagania w różnych sferach; zabawy i ćwiczenia ruchowe.

8.30 – 9.00
Prace porządkowe; przygotowanie do śniadania.

9.00 – 9.30
Śniadanie. Czynności samoobsługowe, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

9.30 – 10.30
Zajęcia edukacyjno – wychowawcze w oparciu o podstawę programową; zabawy dydaktyczne, ruchowe, tematyczne; zabawy i ćwiczenia logopedyczne oraz kinezjologiczne; zajęcia i zabawy swobodne.

10.30 – 11.30
Zabawy i zajęcia ruchowe w ogrodzie przedszkolnym; wycieczki i spacery w okolice przedszkola; swobodne zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci.

11.30 – 12.00
Przygotowanie do obiadu – czynności porządkowe i higieniczne.

12.00 – 12.30
Obiad. Wprowadzanie i utrwalanie prawidłowych czynności samoobsługowych.

12.30 – 13.00
Rozchodzenie się dzieci – utrwalanie nawyków grzecznościowych.