Podsumowanie Projektów Edukacyjnych w grupie II „Skrzaty”

MAMY TO !!!

W roku szkolnym 2023/2024 grupa II SKRZATY brała udział w trzech projektach

1. ,,W zdrowym ciele, zdrowy duch- wie to każdy mały Zuch” – celem projektu było rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.

2.,,Kreatywna matematyka „-celem było rozwijanie logicznego i kreatywnego myślenia.

3.,,Klasa w terenie”-głównym celem było promowanie wartości edukacji na świeżym powietrzu.

Realizujac zadania projektowe dzieci poszerzały wiedzę na temat otaczającego świata, uczyły się zdrowej rywalizacji, umiejętności współdziałania w grupie oraz rozwijały zdolność do twórczego myślenia matematycznego świetnie się przy tym bawiąc. Potwierdzeniem realizacji projektów są uzyskane przez grupę certyfikaty.

Poniżej zdjęcia z niektórych wykonanych przez SKRZATY zadań.