Przedszkolaki żegnają zimę, witają wiosnę..

Zgodnie z tradycją ludową i przedszkolną 21 marca dzieci pożegnały zimę. Wykonały wspólnie z nauczycielkami marzannę – zimową pannę i przeszły przez rynek do rzeki Sołotwy. Z mostu marzanna trafiła w zimny nurt wody i odpłynęła zabierając ze sobą zimę.