Sponsorzy

Dziękujemy za pomoc, życzliwość i ofiarność. Wyrażając swą wdzięczność za wielkie serce i dobrą wolę życzymy naszym sponsorom wielu sukcesów w realizacji życiowych planów.