Święto Niepodległości w MP1

Już tradycyjnie dzieci 6 letnie zaprezentowały program o charakterze patriotycznym. Szczególnego charakteru tej imprezie nadali zaproszeni goście Pan mjr Ludwik Cybulak – prezes Związku Kombatantów RP i byłych więźniów politycznych w Lubaczowie, Pan st. chor Eugeniusz Huk – w-ce prezes Związku Inwalidów Wojennych oddział w Lubaczowie, Pan Krzysztof Szpyt- Burmistrz Miasta Lubaczowa, Pan kapitan Marek Soliszewski – Straż Graniczna oraz Pani Teresa Koza – prezes oddziału ZNP w Lubaczowie. Oprócz szacownych gości dzieci z oddziału III (5-latki) miały możliwość podziwiać starszych kolegów. Prezentacja dzieci zrobiła duże wrażenie na zaproszonych gościach. Uroczystość była podniosła, wzruszająca i kształtująca odpowiednie postawy patriotyczne. Warto przygotowywać i prezentować takie programy, gdyż od najmłodszych lat dzieci wiedzą, co to jest Polska, znają symbole narodowe, hymn i  w miarę możliwości percepcyjnych rozumieją pojęcia niepodległość, wolność i dumę narodową. Program przygotowały nauczycielki Małgorzata Pabisz i Joanna Jawny.