USTALENIE WOLNYCH MIEJSC NA ROK SZKOLNY 2020/2021 W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR1 „KRAINA UŚMIECHU” W LUBACZOWIE

       

W oparciu o zarządzenie Nr 6/2020 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 27 stycznia 2020 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Lubaczów na rok szkolny 2020/2021, dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr1 w Lubaczowie ustala na podstawie deklaracji złożonych przez rodziców o kontynuowaniu pobytu dziecka w przedszkolu na rok szkolny 2020/2021, następującą ilość miejsc: 42