Warsztaty dla rodziców

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubaczowie wychodzi z ofertą do Państwa, które będą organizowane na terenie naszej placówki.

Warsztaty dla rodziców „Jak być dobrym rodzicem”:

– wspieranie rodziców w działaniach wychowawczych,
– wyposażenie w praktyczne umiejętności rozwiązywania problemów wychowawczych z dzieckiem,
– zachęcanie dzieci do samodzielności, rozwijania umiejętności samoobsługowych,
– ustalanie granic i konsekwencji w wychowaniu,
– potwierdzanie uczuć dzieci,
– wspieranie zdolności inteligencji emocjonalnej i poznawczej u dzieci,
– rozwijanie zdolności matematycznych u dzieci.

Ustalenia dotyczące terminów spotkań – po zebraniu się grupy 15-20 osób.
Chętnych prosimy o kontakt w przedszkolu lub poradni (016 632-13-78).

Grażyna Antonik
Poradnia P-P w Lubaczowie

 

Serdecznie zachęcamy  zainteresowanych rodziców otwartych na ten rodzaj wparcia. Godziny i termin do wspólnego ustalenia w przedszkolu. Udział w warsztatach jest bezpłatny.