Wybieramy imię dla naszego przedszkola!

25 października 2017r. Komisja Konkursowa, której przewodniczyła pani Anna Hass przeliczyła ilość zgłoszonych propozycji przez pracowników MP1, rodziców i dzieci. Zgłoszono 151 propozycji. Najczęściej powtarzającą się propozycją było: ,,Pod lipami” – 21 głosów, ,,Kraina Uśmiechu” – 15 głosów, ,,Sokółka” – 10 głosów. Te trzy propozycje będą podlegały procedurze głosowania, które odbędzie się w  dniach 7-8 listopada. Rodzice otrzymają karty do głosowania, które wezmą udział w głosowaniu. Za procedurę i przebieg głosowania będą odpowiadać nauczycielki: Małgorzata Pabisz, Beata Ważna i Małgorzata Ozga. Na dzień przed głosowaniem z grupy dzieci 6 letnich losowo dwoje dzieci będzie uczestniczyło w przeliczaniu głosów. Prosimy rodziców o zastanowienie się i wybór najwłaściwszej propozycji według Państwa.

Dlaczego ,,Sokółka”?

Uzasadnienie: budynek pod numerem 33, mieszczący dziś Miejskie Przedszkole Nr 1, to całkowicie przebudowana siedziba popularnego przed wojną ,,Sokoła”. W 1906 roku udało się wybudować ,,Sokolnię”, był to budynek parterowy, wykorzystywany jako miejsce ćwiczeń gimnastycznych i przysposobienia wojskowego. Tutaj odbywały się zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, bowiem podniesienie sprawności fizycznej było jednym z głównych celów ,,Sokoła”. Prowadzono też działania mające na celu rozbudzenie nastrojów patriotycznych i poczucia godności narodowej. Jednym z członków był Stanisław Dąbek, który zasłużył się w walkach o wolność w czasie I i II wojny światowej. Warto więc nawiązywać do chlubnej tradycji w działaniach naszego przedszkola, co też czynimy.. Już po raz 8 organizujemy na terenie naszego przedszkola Międzyprzedszkolną Spartakiadę Sportową we współpracy z MOS-em Lubaczów, a od 3 lat dzieci 5 i 6 letnie wyjeżdżają na turniej sportowy na Wielkie Oczy. Duże podwórka sprzyjają rekreacji u dzieci i nieskrępowanym zabawom ruchowym. Jeżeli to imię wygra, to na pewno nasze przedszkole będzie wyróżniało się nazwą, ciekawym logo oraz różnorodnymi działaniami o charakterze sportowym. Zachowana też zostanie ciągłość historyczna i nawiązanie do tradycji patriotycznych.