Wyniki wyborów imienia dla przedszkola!

W dniach 7-8 listopada 2017r. odbyły się wybory na imię naszego przedszkola, w których wzięli udział rodzice i pracownicy przedszkola. Uprawnionych do głosowania było 142 osoby. Oddano 134 głosy (94 % frekwencji). Wszystkie głosy były ważna i zdecydowanie I miejsce zdobyła propozycja ,,Kraina Uśmiechu” – 92 głosy – 69% , II miejsce zajęła propozycja: ,,Sokółka” – 26 głosów 19%, a 16 głosów ,,pod Lipami” – 12%. Komisja szybko i sprawnie podliczyła głosy. Bardzo aktywnie w pracach komisji wzięły udział dzieci z oddziału IV i V – Gabrysia Frant i Gracjan Kopciuch. Następny krok to w listopadzie i grudniu ogłoszony zostanie konkurs na projekt logo oraz słowa hymnu. Zainteresowanych rodziców serdecznie zapraszamy do udziału w tych konkursach. Szczegółowe informacje na temat przebiegu konkursu i terminów podamy na początku przyszłego tygodnia. Wybór imienia jest odzwierciedleniem odczuć rodziców i dzieci dotyczących atmosfery i klimatu panujących w przedszkolu. Nadal będziemy czynić starania, aby nasze przedszkole było postrzegane jako prawdziwa ,,Kraina uśmiechu” przyjazna dzieciom i rodzicom.