Z kroniki przedszkolnej

KRÓTKO O PRZESZŁOŚCI

Państwowe Przedszkole Nr 1 mieściło się niegdyś w starym, drewnianym budynku przy ul. Mickiewicza 81. Tam, w bardzo trudnych warunkach, nauczycielki pracowały przez kilkanaście lat. Po kapitalnym remoncie budynku przy ul. Mickiewicza 33, w którym mieściło się Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej i Sportu „Sokół”, przedszkole przeniesiono do nowo wyremontowanej placówki (w 1973 roku). Początkowo miało ono liczyć 2 oddziały, ale ze względu na dużą liczbę dzieci – jadalnia została również przeznaczona na salę dla jeszcze jednego oddziału.

Zanim przystąpiono do otwarcia przedszkola, wszystkie nauczycielki i woźne podjęły się pracy społecznej na rzecz nowo otwieranej placówki.

W murach nowego przedszkola dyrekcję objęła p. Filomena Majdan. W skład personelu pedagogicznego wchodziły nauczycielki: Franciszka Sierżęga, Zofia Jarczyk, Janina Kopciuch, Franciszka Żuk. Nieco później: Lucyna Czerska, Krystyna Soboń.

Teren dookoła budynku przedszkolnego był cały w gruzach. W ramach czynu społecznego zorganizowano ekipę robotników do odgruzowywania. Patronat nad przedszkolem powierzono Zakładowi Wyrobów Galanteryjnych. Zakład patronacki pomógł w zorganizowaniu pomocy przy urządzaniu ogrodu. Wyznaczone zostały trzy sektory dla oddziałów. Przy pracach ogrodowych zatrudnionych było wielu rodziców. Po ukończeniu prac Przedszkole Nr 1 przystąpiło do konkursu wojewódzkiego na najlepiej zorganizowany plac zabaw. Dzięki wytężonej pracy pani dyrektor i pracowników placówki, oraz rodziców i zakładu opiekuńczego, przedszkole zajęło I miejsce w konkursie. W 1986 roku za sprawną organizację i zajęcie I lokaty w konkursie wojewódzkim dyr. Filomena Majdan otrzymała dyplom i list gratulacyjny od Kuratora Oświaty i Wychowania. W 1987 roku przystąpiono ponownie do rozbudowy placówki; prace budowlane zakończyły się w we wrześniu 1991 roku. Przeprowadzono generalny remont i dobudowano nowe skrzydło z dwiema salami zabaw i zapleczem.

We wrześniu 1993 roku odwiedziła przedszkole delegacja zaprzyjaźnionego miasta niemieckiego Tostedt. W skład delegacji wchodził burmistrz miasta, pracownicy urzędów oraz praktykantki z niemieckich szkół pedagogicznych. Spotkanie zaowocowało nawiązaniem współpracy z przedszkolem w Tostedt, przez kilka lat.

Od 1 września 1994 roku do września 2004 roku działał w Lubaczowie Zespół Przedszkoli Publicznych, w skład, którego wchodziły cztery przedszkola. Trudną i odpowiedzialną funkcję kierowniczą w Zespole pełniła pani magister Alfreda Guzek.

Uchwałą Rady Miasta Zespół został zlikwidowany i w Lubaczowie przedszkola zaczęły działać jako odrębne placówki. Od 1 września 1994 roku do grudnia 2007 roku Przedszkolem Nr 1 kierowała pani mgr Alfreda Guzek. Po jej przejściu na emeryturę dyrektorem placówki jest pani Wiesława Kozłowska. Nasze przedszkole od wielu lat ma doskonałą renomę w środowisku, gdyż wychodzi naprzeciw potrzebom rodziców i całego środowiska lokalnego. Od 2010 roku do teraz wspólnie z rodzicami został wyposażony w odpowiedni sprzęt plac zabaw dla dzieci. W latach 2012 – 2013 przeprowadzona była termomodernizacja przedszkola wraz ze zmianą kotłowni.