Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc czerwiec 2022r. w grupie III „Tropiciele”

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 1. Kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób.
 2. Posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo
  w lewo, nad, pod przed, za, między, obok, w.
 3. Kształtowanie umiejętności liczenia, poznanie liczb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 10; operowanie liczebnikami porządkowymi, kształtowanie umiejętności ustawiania według wielkości, wysokości.
 4. Kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabawa ruchowych, tańca itp.
 5. Rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych.
 6. Rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, m, l, i, t, d, e, u, k, y, z, b, n, s, r, g, p, w, c, j, f, ł, h, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie.
 7. Zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim.
 8. Kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno- plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów.
 9. Kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.

Piosenka miesiąca

„O czym lato marzy”
sł. Urszula Piotrowska m. Magdalena Melnicka-Sypko

Czy wiecie, że lato marzy,
by biegać z nami po plaży,
do brzegu gonić fale,
bo pływa wspaniale.

Chce lato wybrać się w góry,
ze szczytów policzyć chmury.
Odpocząć przy strumyku,
poszukać kamyków.

Chce zioła zbierać od rana,
gdy zieleń w rosie skąpana,
wycinać łódki z kory
w sierpniowe wieczory.

A kiedy miną wakacje,
popędzi lato na stację,
wyprawi nas do szkoły
z uśmiechem wesołym.

Wiersz miesiąca

„Już lato” – T. Fiutowska

Już jest lato, już jest lato!

Wyjeżdżamy z mamą, tatą.

W góry, w lasy lub nad morze,

każdy jedzie tam gdzie może.

Bliżej słońca, bliżej wody,

by się kąpać dla ochłody.

Na jagody chodzić w las,

bo wakacji nadszedł czas.