Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc kwiecień 2020 r. w grupie I

  1. Obserwowanie zjawisk zachodzących w przyrodzie na wiosnę (budzenie się roślin do życia).
  2. Poznawanie dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi: nazywanie domów zwierząt, sposobów poruszania się, odżywiania, wyjaśnienie znaczenie hodowli zwierząt dla ludzi.
  3. Przestrzeganie zasad dotyczących utrzymywania porządku i szanowania zieleni w najbliższym otoczeniu, nieniszczenie roślin, np. niełamanie gałęzi drzew, niedeptanie trawników, klombów z kwiatami ,wyrzucanie śmieci do kosza.
  4. Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych. Zachęcanie do czynnego udziału w przygotowaniach do świąt (pieczenie ciast, malowanie pisanek).
  5. Nabywanie umiejętności formułowania swobodnych wypowiedzi i prowadzenia rozmowy.

Wiersz miesiąca : “Wiosna”

Przyszła do nas wiosna
w kolorowych kwiatach
przyleciały ptaki
z dalekiego świata.
Dobrze, że jest wiosna
wiosna cieszy nas
Słonko mocno grzeje,
na spacery czas.

Piosenka miesiąca: “Kle kle bocku, kle kle”

Kle kle bocku, kle kle
Witaj nam bocianie
Łaka ci szykuje x2
Żabki na śniadanie

Kle kle bocku, kle kle
Usiadź na stodole
Chłopcy ci zrobili x2
Gniazdo w starym kole

Kle kle bocku, kle kle
Witamy cię radzi
Gdy zza morza wrócisz x2
Wiosnę nam sprowadzisz!